Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), które miały działać w Polsce do końca 2020 roku, będą funkcjonować jeszcze sześć kolejnych lat! To dobra wiadomość dla inwestorów, bo działalność w SSE wiąże się z szeregiem korzyści. To z jednej strony dostęp do atrakcyjnych gospodarczo gruntów, a z drugiej pokaźne ulgi – nie trzeba płacić podatku od nieruchomości, a kwota należnego podatku dochodowego może zostać znacznie zmniejszona.

Aby otworzyć ubojnię dla zwierząt, trzeba (w każdym przypadku) spełnić odpowiednie warunki i normy oraz uzyskać zatwierdzenie projektu przez właściwy organ. Rodzaj pozwolenia i wytyczne do uwzględnienia zależą od wielkości i typu ubojni. Inaczej postępuje się w przypadku niewielkich ubojni rolniczych, które są elementem gospodarstwa, a inaczej w przypadku dużych zakładów, które swoją działalność opierają na uboju zwierząt na skalę przemysłową.

Planując działalność przemysłową, często można spotkać się z wymogiem uzyskania tzw. pozwolenia zintegrowanego. To, czy trzeba ubiegać się o takie pozwolenie, zależne jest od skali potencjalnego zagrożenia środowiskowego związanego z użytkowaniem poszczególnych instalacji przemysłowych na terenie całego zakładu. Dobrym przykładem będą instalacje spalania paliw w elektrowniach.

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów obejmie Państwa, w momencie, kiedy nie podlegacie Państwo pod wyłączenia zgodnie z §2 Rozporządzenia.

Żeby przewóz odpadów za granicę odbył się legalnie, niezbędne jest przejście przez procedurę, która wielu przedsiębiorcom może wydać się skomplikowana. Przed przystąpieniem do składania zgłoszenia transgranicznego przemieszczania odpadów warto więc dokładnie zapoznać się ze wszystkimi szczegółami procesu formalnego. W artykule przedstawiamy niezbędne działania i dokumenty oraz pokierujemy do odpowiedniej instytucji.

Początki obowiązywania pozwoleń zintegrowanych w Polsce sięgają ostatniej dekady ubiegłego wieku. Polska wystąpiła wówczas z wnioskiem o członkostwo w Unii Europejskiej, co wiązało się ze spełnieniem wielu wymagań prawnych, m.in. w zakresie ochrony środowiska. Jednolite działania prowadzone na terenie całej Unii mają na celu efektywną poprawę stanu środowiska i zapobieganie jego zanieczyszczaniu. Dowiedz się, jak kształtuje się proces uzyskania pozwolenia zintegrowanego, kto powinien się o nie ubiegać oraz kto je wydaje.