W kwietniu 2017 roku Komisja Europejska, wraz z przedstawicielami państw członkowskich UE, przyjęła konkluzje BAT, dotyczące dużych obiektów spalania energetycznego. Na skutek tej decyzji wprowadzone zostały nowe, dużo bardziej restrykcyjne przepisy związane z funkcjonowaniem elektrociepłowni, elektrowni i innych tego rodzaju instalacji. Czego dotyczą konkluzje BAT? Co warto wiedzieć na ich temat? Zapraszamy do lektury.

Korzystanie z instalacji przemysłowych, które mogą przyczyniać się do znacznego zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska w całościowym ujęciu, wymagają uzyskania stosownego pozwolenia zintegrowanego. Problemem, z którego nie każdy zdaje sobie sprawę, jest fakt, iż pozwolenia zintegrowane wydawane są na czas nieokreślony (bezterminowo).

Przeniesienie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych z jednego przedsiębiorcy na drugiego jest w aktualnym stanie prawnym możliwe. Aby tego dokonać, należy dopełnić określone w KPA formalności, spełnić określone warunki i uiścić stosowne opłaty. Podpowiadamy, kiedy wydanie DUŚ jest konieczne i jakie kroki należy wykonać, aby przenieść decyzję na innego przedsiębiorcę.

Z roku na rok rośnie liczba obowiązków związanych z ochroną środowiska, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy. Pociąga to za sobą również wzrost liczby kar za ich niedopełnianie lub nieprawidłowe wykonanie. Warto trzymać rękę na pulsie i wiedzieć, jakie sankcje są nakładane najczęściej (a co za tym idzie – których obowiązków stosunkowo łatwo nie dopilnować).

Nowy projekt szczegółowo wskazuje sposób zarejestrowania i prowadzenia CRO, a także sposobu gromadzenia, zabezpieczenia i udostępniania informacji, które są w nim zamieszczone. Co warto wiedzieć o CRO? Przestawiamy najczęstsze wątpliwości wraz z odpowiedziami.

Wszystkie niezbędne procedury związane z transgranicznym transportem odpadów pomiędzy krajami zawierają się w rozporządzeniu (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. U. L 190 z 12.7.2006). Dodatkowo, aby móc zastosować te zasady w polskich warunkach prawnych, konieczne jest zapoznanie się z ustawą z dnia 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz.U. 2007 r., nr 124 poz. 859), która zawiera bardziej szczegółowe informacje.