Przedsięwzięcia mogące zawsze bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko to ponad 150 różnych rodzajów inwestycji wymienionych w przepisach prawnych. Jakie działalności zaliczamy do tej kategorii i jak ten fakt wpływa na przebieg procesu inwestycyjnego? Wyjaśniamy! 

Ocena oddziaływania na środowisko jest z jednej strony najważniejszym narzędziem prawnym ochrony środowiska, a z drugiej skomplikowanym etapem procesu inwestycyjnego. Dlatego być może zostanie on ułatwiony – poprzez ogłoszony w maju 2022 roku projekt „ustawy usprawniającej” postępowania OOŚ. Co zakłada ta nowelizacja i jakie ma znaczenie?

Przetwarzanie termiczne w spalarniach jest jedną ze skuteczniejszych metod zagospodarowania odpadów niebezpiecznych lub tych, których nie można poddać recyklingowi. Jednakże sam ten proces także nie może być uciążliwy dla środowiska, stąd liczne prawne obostrzenia, np. regulacje BAT dla spalarni odpadów – co warto o nich wiedzieć? Wyjaśniamy!

Do Sejmu 31 stycznia 2022 r. trafił długo wyczekiwany projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniami oraz ustawy o odpadach. Celem tego projektu jest wprowadzenie systemu kaucyjnego, który obejmie również butelki plastikowe. Jak będzie działał i co oznacza dla przedsiębiorców? Wyjaśniamy!

W Nowym Jorku, Glasgow czy w Warszawie wielkie zegary odliczają czas do kryzysu klimatycznego – aktualnie przewiduje się, że gdy globalna temperatura wzrośnie o 1,5°C, zaczniemy mierzyć się z nieodwracalnymi zmianami. 14 lipca 2021 r. Komisja Europejska zaproponowała pakiet Fit for 55. Co to za program i co ma zmienić?

Od 1 stycznia 2022 r., na mocy Ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, weszły w życie zapisy nowelizujące dotychczasowe prawo. Nowe regulacje są bardzo ważne dla sektora budowlanego, a zwłaszcza dla firm wykonawczych. Co zakładają, jakie wprowadzają obowiązki? Podsumowujemy!