Nowy projekt szczegółowo wskazuje sposób zarejestrowania i prowadzenia CRO, a także sposobu gromadzenia, zabezpieczenia i udostępniania informacji, które są w nim zamieszczone. Co warto wiedzieć o CRO? Przestawiamy najczęstsze wątpliwości wraz z odpowiedziami.

Demontaż zużytych urządzeń elektronicznych i elektrycznych w celu recyklingu lub regeneracji to jedna z popularnych metod odzysku odpadów. Czy podjęcie działań tego typu związane jest z obowiązkiem uzyskania decyzji środowiskowej? Co na ten temat mówi prawo? Zapraszamy do lektury.

Aktualnie po wprowadzeniu w życie od 4 września 2015 r. przepisów nowelizujących art. 72 ust. 3 Ustawy o Udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oceny oddziaływania na środowisko decyzja środowiskowa jest ważna 6 lat (od momentu uzyskania zgodnie z art. 130 KPA klauzuli ostateczności).

Od 5.09.2014 r. w związku z nowym brzmieniem art. 188 ust. 1 Prawa ochrony środowiska zmienionym przez Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Pozwolenia zintegrowane wydawane są na czas nieoznaczony (bezterminowy).