Kontakt

 

Jednym z najważniejszych punktów w trakcie wnioskowania o pozwolenie na budowę, warunki zabudowy bądź zagospodarowania terenu, jest decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych. Decyzja środowiskowa umożliwia urzędnikom dokonania oceny wpływu konkretnego przedsięwzięcia na środowisko.

Nasze przedsiębiorstwo specjalizuje się w aspektach prawnych i formalnych  związanych z przeprowadzeniem analizy i przygotowaniem wszelkiego rodzaju dokumentacji potrzebnej do uzyskania istotnych pozwoleń. Podstawą w naszym działaniu jest znajomość przepisów, indywidualne podejście do każdego zlecenia i rzetelna realizacja powierzonych nam zadań. Działamy w imieniu naszych klientów na podstawie pełnomocnictwa. Robimy wszystko, by dokumentacja była przygotowana zgodnie z wymogami, a wnioski były rozstrzygnięte pozytywnie w drodze decyzji administracyjnych.

Czym są decyzje środowiskowe?

Decyzja środowiskowa jest aktem administracyjnym wydawanym w postępowaniu urzędowym dotyczącym prowadzenia działalności potencjalnie wpływającej na środowisko. W ramach takiego postępowania można przeanalizować charakter inwestycji oraz przewidzieć skutki potencjalnego oddziaływania na otoczenie.

Celem wydawania decyzji środowiskowej jest m.in. zdefiniowanie i minimalizacja szkodliwych skutków prowadzenia danego przedsięwzięcia. Do tego typu skutków zalicza się między innymi:

 • zanieczyszczenie środowiska emisją spalin,
 • zużycie naturalnych surowców,
 • generowany poziom hałasu,
 • wpływ na obszary chronione.

Prowadzenie działalności przemysłowej lub hodowlanej często wiąże się z takimi konsekwencjami. Celem podejmowanych przez nas działań jest z kolei znalezienie środków zaradczych, jakie przedsiębiorstwo ma zamiar podjąć w swojej codziennej działalności.

Decyzja środowiskowa jest swego rodzaju wstępem do ubiegania się o kolejne istotne pozwolenia i dokumenty, między innymi:

 • pozwolenie na budowę,
 • zgłoszenie robót budowlanych,
 • uzyskanie decyzji o warunkach zagospodarowania terenu,
 • zmianę przeznaczenia użytkowania konkretnego obiektu budowlanego
 • Pozwolenia zintegrowanego

Procedura postępowania w zakresie decyzji środowiskowej

Eksperci z Eko-Projekt towarzyszą klientom na każdym etapie starania się o uzyskanie decyzji środowiskowej. Pierwszym krokiem jest zatem przeprowadzenie kompleksowego audytu, w ramach którego ocenia się charakterystykę danej inwestycji. Liczy się dokładne przeanalizowanie specyfiki danego obszaru, na którym ma być przeprowadzone przedsięwzięcie. Początkowy audyt podpowiada, czy ubieganie się o decyzje środowiskowe jest wskazane. Jeśli tak - wówczas należy skompletować dokumentację do wniosku, który powinien zawierać:

 • kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport oddziaływania na środowisko,
 • mapę ewidencyjną zatwierdzoną przez organ właściwy,
 • wypis z rejestru gruntów,
 • informacje na temat charakterystyki planu zagospodarowania przestrzennego,
 • potwierdzenie uiszczenia wymaganych opłat skarbowych.
 • Ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Klienta w sprawie

Decyzje środowiskowe w Poznaniu wydaje Prezydent Miasta Poznania.

Działania Eko-Projekt - Poznań

W ramach współpracy nasi eksperci:

 • Opracowują kompletne raporty oddziaływania na środowisko;
 • Sporządzają karty informacyjne przedsięwzięcia;
 • Przeprowadzają audyty przedsięwzięcia pod kątem ryzyka oddziaływania na środowisko;
 • Dokonują analizy i oceny dokumentacji stanowiącej załącznik do raportu środowiskowego;
 • Oceniają prawidłowość przebiegu postępowania administracyjnego;
 • W razie konieczności prowadzą postępowania odwoławcze.

Zachęcamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców oraz inwestorów z Poznania i okolic, którym zależy na sprawnym i profesjonalnym uzyskaniu wymaganych pozwoleń niezbędnych do przeprowadzenia danego przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że decyzja środowiskowa to jeden z najważniejszych i najtrudniejszych elementow postępowania inwestycyjnego na początkowym etapie realizacji inwestycji. Nasi specjaliści pomogą w przeprowadzeniu wszystkich procedur od początku do końca! Stawiamy na kompleksową realizację usług, profesjonalne działanie i fachowe doradztwo na każdym etapie działań związanych z ochroną środowiska. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i do bezpośredniego kontaktu z ekspertami z Eko-Projekt.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Decyzje środowiskowe - Poznań

5 / 5 na podstawie 5 głosów