Kontakt

 

Pozwolenie zintegrowane to dokument, który przesądza o tym, czy planowana inwestycja może być w ogóle realizowana. Dlatego niezwykle ważne jest kompleksowe działanie przygotowawcze oraz kompletny, prawidłowo sporządzony wniosek. W naszej firmie pracują osoby, które znają się doskonale na profesjonalnych analizach i mają doświadczenie w postępowaniach urzędowych dotyczących tego właśnie tematu. Zapraszamy firmy z Trójmiasta (oprócz stolicy regionu również Gdynia i Sopot), jak i całego województwa pomorskiego.

Pozwolenie zintegrowane - co to jest?

Głównym celem pozwoleń zintegrowanych jest kontrola i licencjonowanie działalności, które mogą w znaczący sposób oddziaływać na środowisko naturalne. Wymagane są dla określonych inwestycji, których szczegółowe rodzaje wymienione są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 roku, Poz. 1169). Obowiązek ubiegania się o stosowne pozwolenie zintegrowane ma podstawy w prawie unijnym (Dyrektywa IED).

Co powinien zawierać wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Istnieje określony, podstawowy zestaw wytycznych, które należy spełnić, ubiegając się o wydania zintegrowanego pozwolenia środowiskowego. Niektóre instalacje wymagają jednak dodatkowych kroków formalnych.

Ogólnie rzecz biorąc, we wniosku powinny znaleźć się informacje zawierające:

  • poziom emisji gazów oraz pyłów do atmosfery,
  • prognozy dotyczące ilości wykorzystanej wody oraz stopień jej poboru wprost ze środowiska,
  • poziom odprowadzania ścieków oraz innych substancji, sposób przetwarzania i gospodarowania odpadami,
  • zakładany poziom produkowanego hałasu,
  • proponowane sposoby i procedury dotyczące radzenia sobie z możliwymi awariami,
  • przewidywana efektywność energetyczna,
  • ogólne oddziaływanie na środowisko i metody jego ochrony.

W przypadku, gdy planowana inwestycja może zanieczyszczać gleby i wody gruntowe, konieczne jest sporządzenie raportu początkowego, który przedstawiałby ich stan oraz uwarunkowania dotyczące wpływu danej instalacji.

Pozwolenie zintegrowane Gdańsk - procedura

Na ostateczną decyzję powinno się czekać do 6 miesięcy. Zależy to oczywiście od charakterystyki konkretnej inwestycji oraz tego, czy do wniosku dołączany był wspomniany powyżej raport początkowy. Pytanie brzmi, kto wydaje pozwolenie zintegrowane i do jakiej instytucji należy zwrócić się z gotowym wnioskiem? Przepisy prawne jasno określają, że w mieście wojewódzkim, jakim jest Gdańsk, za wydawanie takich pozwoleń odpowiada prezydent miasta. W przypadku specyficznych inwestycji może to być również regionalny dyrektor ochrony środowiska lub organ odpowiedzialny za gospodarkę odpadami wydobywczymi. Ważne jest zaznaczenie, że pozwolenie zintegrowane dotyczy konkretnej instalacji, więc w przypadku większej ich liczby, rozwiązania są dwa:

  • rozszerzenie wniosku, tak aby pozwolenie odnosiło się do wszystkich instalacji mogących znacząco oddziaływać na środowisko,
  • ubieganie się o osobne pozwolenia zintegrowane dla każdej takiej jednostki.

Pozwolenia zintegrowane dla firm z Gdańska

Zajmujemy się kompleksową obsługą przedsiębiorstw z Gdańska i całego trójmiasta, pod kątem analiz wstępnych oraz wszelkich uwarunkowań dotyczących ubiegania się o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Uczestniczymy również w interakcji z odnośną instytucją oraz wprowadzamy ewentualne niezbędne poprawki. Zajmujemy się również profesjonalnym przygotowaniem raportów początkowych, stanowiących punkt wyjścia do całej procedury (dla wybranych inwestycji). Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą i kontaktu z naszymi pracownikami. Wspólnie ustalimy strategię postępowania i zaczniemy realizować indywidualny plan.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Pozwolenia zintegrowane - Gdańsk

5 / 5 na podstawie 1 głosów