Kontakt

 

Eko-Projekt oferuje kompleksowe działanie w celu uzyskania lub zmiany pozwolenia zintegrowanego. We wszystkich procedurach opieramy się na własnym doświadczeniu, kompetencjach i aktach prawnych - w tym przypadku na podstawie art. 181 Prawa ochrony środowiska, a dla instalacji określonych w załączniku - do Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. 2014 poz. 1169). Współpraca z naszym przedsiębiorstwem obejmuje pomoc w uzyskaniu pozwoleń zintegrowanych, a także przeprowadzanie analizy ryzyka i w wymaganych przypadkach również raportów początkowych.

Fachową pomocą i radą służymy na terenie całej Polski. Na mapie obszarów, w których świadczymy swoje usługi, znajduje się również Poznań. Pozwolenia zintegrowane uzyskujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami - pomagając naszym klientom od początku do końca trwania całej procedury. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorców z Poznania i całego województwa wielkopolskiego.

Czym jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane to legalne zatwierdzenie prowadzenia określonego typu działalności przemysłowej. To swego rodzaju licencja zdobywana w drodze decyzji administracyjnej dla różnych instalacji (przemysłowych, hodowlanych, w komunalnych oczyszczalniach ścieków itp.) - wszędzie tam, gdzie konkretna działalność może w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Wśród procesów, które wymagają uzyskania pozwolenia na terenie Poznania i okolic, mogą znaleźć się między innymi:

 • Instalacje do wytwarzania energii oraz paliw (również ich spalania, rafinacji czy upłynniania),
 • Działalności związane z przetwarzaniem surowców skalnych,
 • Działalności związane ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów,
 • Produkcje masy włóknistej, papieru bądź tektury,
 • Instalacje do produkcji oraz obróbki metali,
 • Przedsiębiorstwa zajmujące się chowem i hodowlą drobiu lub świń,
 • Galwanizernie,
 • Zakłady chemiczne,
 • Zakłady z przemysłu spożywczego (ubojnie, przetwórnie, produkcja żywności),
 • Oczyszczalnie ścieków.

To tylko wybrane obszary zdefiniowane w rozporządzeniu Ministra Środowiska, które mogą powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska. Należy być świadomym, że każda instalacja wymaga osobnego pozwolenia. Wówczas można ubiegać się właśnie o pozwolenie zintegrowane, które będzie obejmowało zespół maszyn, instalacji oraz urządzeń wykorzystywanych w danej działalności przemysłowej.

Kompleksowe uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w Poznaniu

Zlecenie na uzyskanie pozwolenia zintegrowanego w Eko-Projekt jest realizowane kompleksowo. W ramach tych działań możemy zagwarantować:

 • Kontrolę nad prowadzonym postępowaniem na podstawie udzielonego pełnomocnictwa;
 • Wszelkie ustalenia z wybranym Organem ochrony środowiska (najczęściej jest to Urząd Marszałkowski, Starostwo lub Prezydent Miasta) dotyczące zapisów decyzji i opcjonalnych uwag czy uzupełnień (w Poznaniu wniosek składa się do Urzędu Miasta właściwego ze względu na lokalizację instalacji - a w sytuacji, gdy przedsięwzięcie zalicza się do tych znacznie oddziałujących na środowisko tzw. I lista, wówczas wniosek kierowany jest do Marszałka Województwa);
 • Eksperckie konsultacje pod względem formalnym i prawnym w zakresie prowadzonego postępowania;
 • Uczestnictwo w regularnych spotkaniach z technologiem i specjalistami z biura architektoniczno-projektowego;
 • Przeprowadzanie konsultacji społecznych i mediacji z lokalnymi organizacjami oraz samymi mieszkańcami;
 • Kompleksowe zajęcie się postępowaniem administracyjnym, od początku do końca - do momentu wydania przez właściwy Organ ostatecznej decyzji Pozwolenia zintegrowanego.

Jak uzyskać pozwolenie zintegrowane w Poznaniu?

Eksperci z naszego przedsiębiorstwa pomagają nie tylko w uzyskaniu, ale również przygotowaniu wniosku i wszelkich procedur potrzebnych do pozwolenia środowiskowego. Na początku najważniejsze jest przygotowanie kompletnego wniosku, który powinien zawierać między innymi:

 • Informacje na temat poziomu emisji substancji do środowiska naturalnego wraz z weryfikacją dotrzymywania dopuszczalnych poziomów emisji;
 • Prognozy dotyczące wykorzystania zasobów naturalnych w prowadzonej działalności;
 • Dane o poziomie odprowadzania ścieków i odpadów oraz informacje dotyczące wytwarzania i ewentualnego zbierania i przetwarzanie odpadów;
 • Prognozy i matematyczne modelowanie akustyczne odnośnie do emisji hałasu do środowiska wraz z weryfikacją dotrzymywania dopuszczalnych poziomów emisji hałasu (normatywów akustycznych);
 • Opis przewidywanych sytuacji awaryjnych i metody do ich minimalizacji;
 • Proponowane sposoby monitoringu w zakresie ochrony środowiska;
 • Analiza spełniania przez instalację standardów i wymogów najlepszych dostępnych technik (BAT)

Eko-Projekt - Poznań

Eko-Projekt to interdyscyplinarny zespół ekspertów, który zaprasza do współpracy wszystkie poznańskie przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością przemysłową, hodowlaną, oczyszczaniem ścieków oraz innymi zadaniami, w ramach których wykorzystywane są instalacje znacznie wpływające na środowisko naturalne. Nie ograniczają nas żadne lokalizacje, dlatego możemy przeprowadzić działanie zarówno w Poznaniu, jak i w okolicach tego miasta i całym województwie wielkopolskim. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą i do kontaktu z przedstawicielami Eko-Projekt.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Pozwolenia zintegrowane - Poznań

5 / 5 na podstawie 2 głosów