Ze względu na silną politykę ekologiczną Unii Europejskiej oraz rosnącą świadomość i odpowiedzialność, a więc też działalność prośrodowiskową firm i instytucji na rynku pracy wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów ochrony środowiska. Gdzie znajdują zatrudnienie, czym się zajmują? Jak kształtują się możliwości – czyli co po ochronie środowiska można robić? O tym w naszym artykule. Sprawdź!

Procedura uzyskania decyzji środowiskowej bywa zawiła: potrafi trwać miesiącami, w skrajnych przypadkach latami opóźniając rozpoczęcie prac nad realizacją inwestycji. Z tego względu Ministerstwo Klimatu zaproponowało katalog rozwiązań, w ramach nowelizacji ustawy OOŚ (i kilku innych), które mają te procedury usprawnić. Co miałoby się zmienić? I jakie ma znaczenie dla inwestorów? Wyjaśniamy!

Selektywna zbiórka odpadów budowlanych to jeden z najważniejszych elementów gospodarki odpadami. Pozwala na skuteczne i efektywne uniknięcie niepotrzebnych odpadów, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo środowiska. W naszym artykule dowiedzą się Państwo, czym jest selektywna zbiórka odpadów budowlanych, jak powinna być prowadzona i jakie korzyści może przynieść.

 23 stycznia 2023 roku weszło w życie – ogłoszone zaledwie dwa tygodnie wcześniej i pomimo sygnalizowanych przez opiniodawców wątpliwości – najnowsze Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Co zmienia, co oznacza dla branży? Jak dostosować się do przepisów? Wyjaśniamy!

Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Mowa tutaj m.in. o nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach. Co to oznacza w praktyce? Jak zmieni się funkcjonowanie firm budowlanych i przedsiębiorstw odbierających odpady? Zapraszamy do lektury.

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska już od siedmiu lat prowadzi postępowanie dotyczące budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Konkretnie chodzi o procedury niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a sama elektrownia miałaby powstać na terenie województwa pomorskiego. Przedstawiamy szczegóły działań GDOŚ.