Wszystkie firmy, które korzystają z instalacji mogących zanieczyścić środowisko, są zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego. Wraz z rozwojem działalności instalacje te mogą jednak ulec zmianie, a wtedy konieczna będzie aktualizacja pozwolenia zintegrowanego. Na czym ona polega? Jakich formalności należy dopełnić, aby móc korzystać ze zmodyfikowanej instalacji? Odpowiadamy w tym artykule.

Przestępstwa przeciwko środowisku to czwarta, największa gałąź działalności przestępczej, w dodatku każdego roku rosnąca o 5-7%. Nie dziwi więc fakt, że Komisja Europejska podejmuje radykalne kroki, aby jej zapobiegać, a efektem tych działań jest przyjęta 26 marca tego roku dyrektywa ws. przestępczości środowiskowej wprowadzająca listę nowych przestępstw środowiskowych oraz ustalająca wyższe kary za ich popełnienie. Jakie są najważniejsze założenia nowego europejskiego aktu prawnego? Jakich zmian w polskim prawie można się spodziewać po jego wprowadzeniu? Wyjaśniamy w tym artykule.

 W 2023 roku zaczął obowiązywać (do grudnia 2025 r. przejściowo) nowy mechanizm polityki klimatycznej UE – o charakterze węglowego podatku granicznego. Zgodnie z prawem importerzy lub pośredni przedstawiciele celni muszą już składać kwartalne sprawozdania zawierające informacje o wwożonych towarach objętych CBAM. Co to za mechanizm? Gdzie i jak złożyć raport oraz jakie dane powinien obejmować? Wyjaśniamy!

Pozwolenie zintegrowane i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to dwa różne zezwolenia, na podstawie których przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą oddziałującą na środowisko. Z jednej strony funkcjonują oddzielnie, a z drugiej są ze sobą powiązane. Kiedy należy o nie wnioskować, a kiedy są zbędne? I co konkretnie regulują? Pozwolenie zintegrowane a decyzja środowiskowa – w naszym poradniku!

Od 7 października 2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. To ważny dokument wprowadzający istotne zmiany w Prawie wodnym, które powinny zainteresować zwłaszcza osoby korzystające z pomp ciepła oraz planujące inwestycje wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jak dokładnie wyglądają te zmiany? Przedstawiamy je w poniższym artykule.

Odpady, zwłaszcza te z tworzyw sztucznych, mogą znacząco zaszkodzić zdrowiu ludzi, jak i dobrostanowi środowiska, jeśli nie będą odpowiednio zagospodarowane. Z tego powodu Unia Europejska zdecydowała się zaostrzyć przepisy dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów i zmniejszyć przepływ śmieci z terenów UE do krajów spoza OECD. Na czym dokładnie polegają te zmiany prawne? Co trzeba wiedzieć, organizując transgraniczne przemieszczanie odpadów? Odpowiadamy w poniższym artykule.