W 2023 roku zaczął obowiązywać (do grudnia 2025 r. przejściowo) nowy mechanizm polityki klimatycznej UE – o charakterze węglowego podatku granicznego. Zgodnie z prawem importerzy lub pośredni przedstawiciele celni muszą już składać kwartalne sprawozdania zawierające informacje o wwożonych towarach objętych CBAM. Co to za mechanizm? Gdzie i jak złożyć raport oraz jakie dane powinien obejmować? Wyjaśniamy!

Pozwolenie zintegrowane i decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach to dwa różne zezwolenia, na podstawie których przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą oddziałującą na środowisko. Z jednej strony funkcjonują oddzielnie, a z drugiej są ze sobą powiązane. Kiedy należy o nie wnioskować, a kiedy są zbędne? I co konkretnie regulują? Pozwolenie zintegrowane a decyzja środowiskowa – w naszym poradniku!

Od 7 października 2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. To ważny dokument wprowadzający istotne zmiany w Prawie wodnym, które powinny zainteresować zwłaszcza osoby korzystające z pomp ciepła oraz planujące inwestycje wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jak dokładnie wyglądają te zmiany? Przedstawiamy je w poniższym artykule.

Odpady, zwłaszcza te z tworzyw sztucznych, mogą znacząco zaszkodzić zdrowiu ludzi, jak i dobrostanowi środowiska, jeśli nie będą odpowiednio zagospodarowane. Z tego powodu Unia Europejska zdecydowała się zaostrzyć przepisy dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów i zmniejszyć przepływ śmieci z terenów UE do krajów spoza OECD. Na czym dokładnie polegają te zmiany prawne? Co trzeba wiedzieć, organizując transgraniczne przemieszczanie odpadów? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to dzisiaj nie tylko ekologiczny imperatyw, ale również rzeczywista przewaga konkurencyjna. Obecnie w Polsce zaledwie co czwarty prezes deklaruje podjęcie działań w kierunku neutralności węglowej. Aktywne zarządzanie śladem węglowym jest więc z jednej strony konieczne, by zapobiec katastrofie klimatycznej, z drugiej staje się polem do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Jak wprowadzić w życie nowe wymagania, jakie kroki trzeba podjąć? Wyjaśniamy!

Część planowanych inwestycji mieszkaniowych i usługowych wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, jeśli przedsięwzięcia te mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja taka często może zostać wydana wyłącznie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia, dlatego wielu inwestorów chciałoby uniknąć tych dodatkowych formalności. Dzięki zmianom w przepisach, które weszły w życie od 13 września 2023 r., więcej inwestycji nie będzie wymagało wspomnianej decyzji. Jak dokładnie wyglądają te zmiany? O czym należy pamiętać, realizując inwestycję? O tym w poniższym artykule.