Projekt planowanej do wprowadzenia ustawy ma na celu zmianę procedur dotyczących wydawania decyzji środowiskowej. Chodzi głównie o to, by skrócić czas oczekiwania na efekty działania urzędu, w znacznej mierze poprzez zmniejszenie koniecznych do wykonania czynności.

Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wiąże się z pewnymi kosztami. Składając odpowiedni wniosek, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. Jaka jest jej wysokość?

Szanowni Państwo,

W odnośniku poniżej znajdziecie Państwo stan procesu legislacyjnego w zakresie rozporządzenia określającego wymagania dla prowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Szanowni Państwo,

24 stycznia 2018 r. powstał rejestr, który dotyczy jednostek wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, a także prowadzących gospodarkę odpadami, który działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

Niedawne zmiany, które nastąpiły w prawie dotyczącym odpadów, przyczyniły się do ogromnego wzrostu opłaty wymaganej od odnośnych firm za transportowanie odpadów pomiędzy krajami (tzw. przemieszczenia transgranicznego).