Żeby przewóz odpadów za granicę odbył się legalnie, niezbędne jest przejście przez procedurę, która wielu przedsiębiorcom może wydać się skomplikowana. Przed przystąpieniem do składania zgłoszenia transgranicznego przemieszczania odpadów warto więc dokładnie zapoznać się ze wszystkimi szczegółami procesu formalnego. W artykule przedstawiamy niezbędne działania i dokumenty oraz pokierujemy do odpowiedniej instytucji.

Początki obowiązywania pozwoleń zintegrowanych w Polsce sięgają ostatniej dekady ubiegłego wieku. Polska wystąpiła wówczas z wnioskiem o członkostwo w Unii Europejskiej, co wiązało się ze spełnieniem wielu wymagań prawnych, m.in. w zakresie ochrony środowiska. Jednolite działania prowadzone na terenie całej Unii mają na celu efektywną poprawę stanu środowiska i zapobieganie jego zanieczyszczaniu. Dowiedz się, jak kształtuje się proces uzyskania pozwolenia zintegrowanego, kto powinien się o nie ubiegać oraz kto je wydaje.

Procedury dotyczące transportu odpadów są określone i ujednolicone w przepisach prawnych. Niedostosowanie się do nich podlega karom pieniężnym sięgającym nawet 300 000 złotych. Wyjaśniamy, na podstawie jakich przepisów i działań narusza się procedury przemieszczania odpadów oraz jakie występują w związku z tym kary pieniężne.

Fermy drobiu są obecnie jedną z bardziej rozpowszechnionych hodowli zwierząt przemysłowych w Polsce. Ich działanie na dużą skalę wiąże się nierozerwalnie z oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze, a także emitowaniem do niego określonych ilości substancji m.in. amoniaku, pyłu, siarkowodoru oraz odpadów, które mogą pogarszać lokalne warunki środowiskowe.

Podmioty podejmujące się składowania lub magazynowania odpadów od 2018 roku muszą dostosować się do nowych przepisów, nakładających na nie obowiązek instalacji systemu kontroli, którego głównym elementem jest monitoring składowiska odpadów. Przepisy precyzyjnie określają, które podmioty muszą liczyć się z takim obowiązkiem oraz jak zorganizowany powinien być wspomniany system.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach jest jednym z obowiązków wynikających ze wpisania podmiotu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO. Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami, prowadzi Marszałek Województwa, dlatego też to do Urzędu Marszałkowskiego trafiają sprawozdania dokonywane za pośrednictwem konta w systemie BDO. Ten artykuł ma na celu przybliżenie tegorocznej procedury składania sprawozdań BDO i dać odpowiedzi na poniższe kwestie: