Informujemy Państwa, że  od dnia 1 stycznia 2019 wchodzi w życie ustawa VerpackG zobowiązująca wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek niemiecki do rejestracji w systemie LUCID (polski odpowiednik rejestru BDO) do końca 2018 roku. Ustawa i obowiązek rejestracji dotyczy przedsiębiorców, którzy są odpowiedzialni za wprowadzanie materiałów opakowaniowych w relacji "B2C" - business-to-consumer.

Ustawa o odpadach oraz niektórych innych z dnia 20 lipca 2018 roku wprowadziła szereg ważnych zmian przepisów obowiązujących w tej dziedzinie. Data jej wejście w życie to 5 września 2018 roku, z uwzględnieniem okresów przejściowych zawartych w ustawie. Co uległo zmianie?

Skala problemów dotyczących gospodarki odpadami, które znacznie zwiększyły m.in. statystyki pożarowe, osiągnęła negatywny szczyt zagrażający środowisku. W ramach szybkiej i skutecznej interwencji resort przygotował kilka znaczących zmian legislacyjnych, które mają na celu zaprzestać tego rodzaju działań w przyszłości. Projekty ustaw o gospodarce odpadami oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska zostały zaktualizowane.

Szanowni Państwo,

Od dnia 24 stycznia 2018 roku, organem prowadzącym rejestr podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest właściwy dla siedziby Państwa firmy Urząd Marszałkowski.

Szanowni Państwo,

w dniu 24 stycznia Minister Środowiska wydał komunikat o utworzeniu rejestru - tzw. Bazy Danych o Odpadach (BDO).

W związku z nowym brzmieniem ustawy "Prawo Wodne" informujemy o zmianach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.