Od 7 października 2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa o rewitalizacji rzeki Odry. To ważny dokument wprowadzający istotne zmiany w Prawie wodnym, które powinny zainteresować zwłaszcza osoby korzystające z pomp ciepła oraz planujące inwestycje wymagające uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Jak dokładnie wyglądają te zmiany? Przedstawiamy je w poniższym artykule.

Odpady, zwłaszcza te z tworzyw sztucznych, mogą znacząco zaszkodzić zdrowiu ludzi, jak i dobrostanowi środowiska, jeśli nie będą odpowiednio zagospodarowane. Z tego powodu Unia Europejska zdecydowała się zaostrzyć przepisy dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów i zmniejszyć przepływ śmieci z terenów UE do krajów spoza OECD. Na czym dokładnie polegają te zmiany prawne? Co trzeba wiedzieć, organizując transgraniczne przemieszczanie odpadów? Odpowiadamy w poniższym artykule.

Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to dzisiaj nie tylko ekologiczny imperatyw, ale również rzeczywista przewaga konkurencyjna. Obecnie w Polsce zaledwie co czwarty prezes deklaruje podjęcie działań w kierunku neutralności węglowej. Aktywne zarządzanie śladem węglowym jest więc z jednej strony konieczne, by zapobiec katastrofie klimatycznej, z drugiej staje się polem do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Jak wprowadzić w życie nowe wymagania, jakie kroki trzeba podjąć? Wyjaśniamy!

Część planowanych inwestycji mieszkaniowych i usługowych wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, jeśli przedsięwzięcia te mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja taka często może zostać wydana wyłącznie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia, dlatego wielu inwestorów chciałoby uniknąć tych dodatkowych formalności. Dzięki zmianom w przepisach, które weszły w życie od 13 września 2023 r., więcej inwestycji nie będzie wymagało wspomnianej decyzji. Jak dokładnie wyglądają te zmiany? O czym należy pamiętać, realizując inwestycję? O tym w poniższym artykule.

Październik 2023 roku to czas dużych zmian dla producentów biogazu rolniczego. Od początku tego miesiąca weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o OZE wprowadzająca rejestr wytwórców biogazu rolniczego. Aby znaleźć się w tym rejestrze, konieczne będzie uzyskanie wpisu od Dyrektora Generalnego KOWR. Jakie są warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego? Jak złożyć odpowiedni wniosek? Z pomocą przychodzi ten artykuł.

 Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi prawdopodobnie w dużym stopniu zmieni funkcjonowanie systemu kaucyjnego w Polsce. Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2025 roku. Zmianie ustawy towarzyszą zarówno głosy pełne optymizmu, jak i wątpliwości co do możliwości realizacji założeń nowego systemu kaucyjnego. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wprowadzanych zmian.