Kontakt

 

Inwestorzy, którzy ubiegają się o decyzję środowiskową na terenie Torunia lub okolic, potrzebują profesjonalnie opracowanych i przygotowanych dokumentów potrzebnych do złożenia kompletnego wniosku. Pomagamy w przygotowaniu jednego z nich - karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), dzięki której możliwa jest cała dalsza procedura dotycząca oddziaływania danej inwestycji na otoczenie i środowisko. Doradzamy także w zakresie pozostałych formalności dotyczących oceny wpływu danego przedsięwzięcia na przyrodę.

Czym jest KIP - karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (w skrócie: KIP) to dokument, w którym zawiera się ogólny opis danego przedsięwzięcia i jego wpływ na otoczenie. Taki dokument pozwala ocenić, czy prowadzona inwestycja będzie negatywnie oddziaływać na środowisko - i, jeśli tak, to w jakim stopniu.

W karcie informacyjnej przedsięwzięcia należy zamieścić informacje odnośnie do:

 • miejsca, charakteru i skali danej inwestycji,
 • dokładnej powierzchni przedsięwzięcia,
 • przewidzianych technologii,
 • obszarów chronionych, które znajdują się w otoczeniu planowanej inwestycji,
 • planów dotyczących przeprowadzanego przedsięwzięcia,
 • przewidywanego oddziaływania na środowisko:
 • substancji wprowadzanych do środowiska;
 • emisji spalin;
 • natężenia hałasu;
 • stosowanego paliwa;
 • przewidywanego zużycia wody,
 • rozwiązań, które miałyby ograniczyć negatywny wpływ na otoczenie.

Przepisy prawne dotyczące KIP

Informacje dotyczące sporządzania wniosku o decyzję środowiskową określa ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W ustawie znajdziemy między innymi to, jak powinien wyglądać proces opracowania wniosku i cała procedura urzędowa. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko mówi z kolei o tym, jakie rodzaje inwestycji podlegają konieczności opracowania tego typu dokumentacji. Ważnym aktem prawnym, na którym również należy bazować, są I i II aneks Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG.

Opracowanie karta informacyjnej przedsięwzięcia w Toruniu

Udzielamy profesjonalnych porad i eksperckiej pomocy z zakresu sporządzania kart informacyjnych dotyczących przedsięwzięć przeprowadzanych w Toruniu i innych miastach województwa kujawsko-pomorskiego. Stawiamy przede wszystkim na rzetelne opracowanie potrzebnej dokumentacji, zwracając uwagę nawet na najmniejsze detale. Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu audytów i analiz środowiskowych oraz przygotowywaniu raportów oddziaływania na środowisko i kart informacyjnych przedsięwzięcia. Cena, którą oferujemy za wykonanie tego typu usług, jest uzależniona od rodzaju i skali inwestycji. Możemy jednak zagwarantować, że wszelkie dokumenty są sporządzane w sposób dokładny i rzetelny. Dzięki temu każdy, kto się do nas zgłasza, oszczędza czas na przygotowaniu wniosku i przejścia przez długotrwałe procedury urzędowe.

 

Nawet mały błąd w dokumentacji może wpłynąć na to, że procedury urzędowe znacznie się wydłużą. Ważne jest zatem, kto sporządza kartę informacyjną przedsięwzięcia. Jeśli są to doświadczeni i dokładni specjaliści, można być spokojnym o formę i prawidłowość wykonanych członów wniosku. To właśnie eksperci z naszej firmy oferują Państwu pomoc na każdym etapie przygotowywania dokumentacji. W razie potrzeby proponujemy także pomoc w postępowaniu prowadzonym przed Kolegium Odwoławczym lub Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. Działamy na terenie Torunia i okolic, dlatego, jeśli decydują się Państwo na rozpoczęcie inwestycji na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego - jesteśmy do Państwa usług!

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Toruń

3.5 / 5 na podstawie 4 głosów