Szczegółowy zakres usług:

  • wnioski o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • wnioski o uzyskanie zezwolenia w zakresie: przetwarzania (odzysku i unieszkodliwiania), zbierania i transportu odpadów
  • konsultacje i analizy w/s zasadności uzyskiwania pozwolenia, zmiany pozwolenia, podlegania firmy pod zapisy Ustaw i aktów wykonwczych oraz innych zagadnień związanych z gospodarką odpadami
  • programy gospodarowania odpadami wydobywczymi
  • transgraniczny transport odpadów, notyfikacje
  • instrukcje prowadzenia (eksploatacji) składowisk
  • wnioski o wydanie decyzji wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów
  • opinie i koncepcje dotyczące odpadów przemysłowych
  • zakładowe instrukcje i procedury postępowania z odpadami
  • programy gospodarowania odpadami wydobywczymi

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!