Ubieganie się o wydanie decyzji środowiskowej to podstawowy etap w dążeniu do rozpoczęcia inwestycji. Warto jednak wiedzieć, że konieczność uzyskania takiej decyzji występuje w przypadku ściśle określonych przedsięwzięć, które mają znaczący wpływ na środowisko. Podstawą jest zatem audyt, który jednoznacznie przesądza powyższą kwestię. Prowadzisz firmę w Pomorskiem? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Oferujemy kompleksową usługę, od analizy obecnego stanu, do ostatecznego uzyskania decyzji środowiskowej.

 

Kontakt

 

Czym jest decyzja środowiskowa?

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia to decyzja urzędowa, której celem jest weryfikacja planowanych przedsięwzięć pod względem ich skutków dla środowiska naturalnego. Chodzi głównie o to, by sprawdzić, czy dana inwestycja spełnia wszystkie normy i czy firma podejmuje wystarczające działania w kierunku zabezpieczenia całego przedsięwzięcia, minimalizacji emisji szkodliwych substancji oraz ochrony ogólnie pojętej przyrody. Warto jednak pamiętać, że stanowi ona jedynie pierwszy krok na drodze do wcielenia pomysłu w życie. Sama decyzja środowiskowa nie jest równoznaczna z pozwoleniem na rozpoczęcie przedsięwzięcia.

Kiedy decyzja środowiskowa jest wymagana?

Warto powtórzyć, że decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych dotyczy przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie oddziaływać na środowisko. Jej uzyskanie umożliwia ubieganie się m.in. o:

  • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • pozwolenie na budowę,
  • przekwalifikowanie budynku, pod kątem zmiany sposobu korzystania z niego,
  • możliwość zgłoszenia robót budowlanych.

Decyzje środowiskowe Gdańsk - procedura urzędowa oraz wniosek

Podstawą do wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest naturalnie odpowiedni wniosek. Konieczność przedstawiania kolejnych dokumentów zależy od rodzaju danego przedsięwzięcia. Tzw. I listę stanowią inwestycje, które zawsze mają znaczący wpływ na środowisko. W ich przypadku konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. II lista to przedsięwzięcia, które potencjalnie mogą oddziaływać na środowisko naturalne. Tutaj konieczne jest utworzenie mniej szczegółowej karty informacyjnej przedsięwzięcia. Jakie są pozostałe dokumenty wymagane prawnie?

mapa ewidencyjna określająca teren, na którym będzie znajdować się dana inwestycja oraz obszar jej oddziaływania, wypis z rejestru gruntów, który dotyczy dokładnie tego samego zakresu - obejmuje obszar prowadzenia przedsięwzięcia i jego oddziaływania, wypis z planu zagospodarowania terenu albo też informacja o tym, że taki plan w danym miejscu nie obowiązuje, dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji oraz (w przypadku, gdy zajdzie taka potrzeba) za udzielenie pełnomocnictwa.

Nasza oferta dla firm z Trójmiasta

Zapewniamy profesjonalną pomoc przy konstruowaniu wniosku oraz wszelkich działaniach poprzedzających jego powstawanie wszystkim firmom z Gdańska i okolic. Przeprowadzamy kompleksowy audyt, którego celem jest charakterystyka danej inwestycji oraz określenie, czy kwalifikuje się do grupy przedsięwzięć, dla których uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych jest obowiązkowe. Następnie uczestniczymy w tworzeniu karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz (jeżeli to konieczne) raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz załatwiamy wszystkie pozostałe formalności. W przypadku konieczności wprowadzenia poprawek lub dołączenia dodatkowych dokumentów można liczyć na nasze wsparcie. Zapraszamy do kontaktu.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Decyzje środowiskowe - Gdańsk

5 / 5 na podstawie 2 głosów