Pozwolenia zintegrowane stanowią niezwykle istotny składnik prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich firm, które wykorzystują urządzenia oddziałujące w znaczny sposób na przyrodę. Żeby uzyskać stosowny dokument, należy przedłożyć odpowiedzialnemu organowi wniosek, w którym znajdują się szczegółowe analizy dotyczące używanych instalacji oraz samej specyfiki danego przedsięwzięcia. W Eko Projekt pracują specjaliści, którzy mają doświadczenie w organizacji takich przedsięwzięć, dlatego zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, którą kierujemy szczególnie do firm, których siedzibą jest Lublin i okolice.

Kontakt

Zintegrowane pozwolenie środowiskowe - główne informacje

Podstawowe pytanie brzmi: co to jest pozwolenie zintegrowane i kiedy konieczne jest ubieganie się o nie? Kwestia jest warta uwagi, ponieważ pozwolenia zintegrowane decydują o tym, czy niektóre firmy mogą prowadzić w ogóle swoją działalność. Stanowią one bowiem rodzaj licencji, która zezwala na użytkowanie instalacji przemysłowych. Głównym warunkiem, który decyduje o konieczności ubiegania się o takie pozwolenie, jest wpływ wspomnianych instalacji na środowisko, a w szczególności zwiększony poziom zanieczyszczenia, które powodują.

Pozwolenie zintegrowane Lublin - dokumenty prawne

Ogólnie rzecz biorąc podstawę prawną dla pozwoleń zintegrowanych stanowi dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych. Jeżeli chodzi konkretnie o przepisy stosowane w Polsce, unijne prawo zostało ujęte w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2008 roku, Nr 25 Poz. 150, z późniejszymi zmianami). Są to akty, które określają podstawowe kwestie związane z pozwoleniami zintegrowanymi. Jeżeli chodzi o szczegółowe wytyczne dotyczące instalacji, dla których konieczne jest ubieganie się o omawiane pozwolenie, to znajdują się one w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku (Dz. U. z 2014 roku, Poz. 1169) w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości.

Wniosek oraz raport początkowy

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego powinien uwzględniać wszystkie istotne czynniki oddziałujące na środowisko w kontekście działania danej instalacji. Chodzi tutaj o emisję szkodliwych substancji, produkcję i gospodarkę odpadami, wykorzystywanie surowców naturalnych, wody i energii, produkcję nadmiernego hałasu, a także planowaną strategię ochrony przyrody. Przed jego złożeniem należy zatem dokonać szeroko zakrojonych analiz, które pozwolą ocenić powyższe własności. W niektórych przypadkach zachodzi dodatkowa konieczność sporządzania raportu początkowego. O co chodzi?

Raport początkowy to dokument, który określa stan gleby oraz wód gruntowych przed rozpoczęciem eksploatowania danych instalacji. Należy go sporządzać wówczas, gdy istnieje prawdopodobieństwo zanieczyszczenia badanych składników. O takiej zasadności również przesądza audyt, dlatego koniecznie trzeba wykonać go rzetelnie.

Eko Projekt - profesjonalna pomoc dla firm z Lublina i okolic

Wykonujemy profesjonalne analizy przygotowujące do ubiegania się o wszystkie niezbędne dokumenty środowiskowe, wymagane do rozpoczęcia prowadzenia działalności. Jednym jest właśnie pozwolenie zintegrowane. Oferujemy również formułowanie wniosku, z uwzględnieniem wszelkich wytycznych, które wprowadza Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy nr 2010/75/UE z 24 listopada 2010 roku w sprawie emisji przemysłowych. Jesteśmy obecni podczas wykonywania procedury urzędowej oraz w razie konieczności składamy stosowne odwołania. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług zarówno firmy z Lublina, jak i pozostałych miejscowości województwa lubelskiego.


Kontakt


Oceń artykuł

Pozwolenia zintegrowane – Lublin

5 / 5 na podstawie 1 głosów