Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu internetowego https://www.eko-projekt.com.
 2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych rozwiązań służących zabezpieczeniu danych użytkowników.
 3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 6. Administratorem Państwa danych osobowych jest EKO – PROJEKT Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Poznaniu (60-277), przy ul. Grochowskiej 19/1.
 7. Możecie się Państwo z nami kontaktować listownie, na adres naszego biura, pocztą elektroniczną, na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie, na numer +48 61 307 31 32.

Ochrona danych osobowych

 1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:
  1. Dane wprowadzone do formularza kontaktowego: adres e-mail, imię i nazwisko oraz opcjonalnie, numer telefonu i ewentualne inne dane zawarte w załącznikach do zapytania;
  2. Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) i oceny przyznane naszym artykułom (przetwarzanie z wykorzystaniem technologii „cookies”);
  3. Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) oraz powiązane z nim informacje statystyczne, o odwiedzinach na naszej stronie oraz aktywności podjętej w czasie tych odwiedzin (przetwarzanie z wykorzystaniem technologii „cookies”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych związane ze składaniem aplikacji w zakładce https://www.eko-projekt.com/kariera/praca realizowane jest na zasadach opisanych w dokumencie: Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy 
 3. Dane osobowe zbierane od użytkowników, którzy skorzystali z formularza kontaktowego, stosowane są przez nas do opracowania i przesłania odpowiedzi na to zapytanie. W przypadku, w którym udzielenie jednoznacznej i wyczerpującej odpowiedzi na przesłane nam zapytanie wymaga pozyskania przez nas szerszych informacji, podejmujemy próbę kontaktu zmierzającego do zgromadzenia potrzebnej wiedzy.
 4. Jeżeli kontakt przez formularz dotyczy problemów technicznych związanych z funkcjonowaniem naszego serwisu, dane przetwarzane są w celu rozwiązania tego problemu technicznego lub też przekazania instrukcji postępowania z serwisem i jego funkcjonalnościami.
 5. Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci zagregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek konkretnej osoby). Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści, monitorowaniu, jak użytkownicy nawigują po stronie oraz które treści są dla nich atrakcyjne. Działania te prowadzimy w celu zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz podnoszenia walorów komunikacyjnych, edukacyjnych i użytkownych naszej strony.
 6. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. Przepisy o ochronie danych uprawniają nas do pracy na danych osobowych na żądanie osoby, która potencjalnie chce wejść z nami w relację umowną, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia zawarcia takiej umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przesłanie zapytania ofertowego przez formularz kontaktowy odczytujemy jako wolę zawarcia umowy, a zgromadzenie informacji potrzebnych do opracowania i przedstawienia oferty uważamy za działania niezbędne przed zawarciem takiej umowy.
  2. Obsługę zapytań o funkcjonalności serwisu oraz zgłoszeń ewentualnych problemów technicznych, kierowanych do nas przez formularz kontaktowych, uważamy za swój prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. Dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 ust. 2 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne).
 7. Dane osobowe nie są udostępniane. Odstępstwem od tej zasady może być sytuacja, w której o dostęp do nich wystąpi podmiot posiadający takie uprawnienia na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura). 
 8. Przy przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie administrowania serwisem, hostingu danych oraz analizy danych.
 9. Dane osobowe zebrane w związku z obsługą zapytań ofertowych nadsyłanych z formularza przechowywane są przez nas przez okres 24 miesięcy. Dane służące do badania aktywności użytkowników na naszej stronie są niezwłocznie anonimizowane.
 10. Dane przetwarzane z zastosowaniem technologii cookies procesowane są przez czas wskazany w tabelarycznym zestawieniu dostępnym poniżej. 
 11. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
 12. Ponadto, w zakresie danych procesowanych z wykorzystaniem technologii cookies,  użytkownikom przysługuje również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Zarządzania zgodami dokonuje się przez narzędzie zawarte w tutaj
 13. Osobom, których dane gromadzimy przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 14. Osoby, których dane przetwarzamy, mają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli dojdą do wniosku, że nasza praktyka narusza przepisy prawa.
 15. Zaznaczamy, że powyższe uprawnienia dotyczą wyłącznie danych, które można powiązać z osobą wnioskującą. Prawa te nie znajdują zastosowania do anonimowych informacji statystycznych (art. 11 ust. 2 RODO).
 16. Podanie pozostałych danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Podanie zbieranych danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencjami niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z formularza kontaktowego oraz ograniczenie naszych możliwości analizy zachowań na naszej stronie.
 17. Działania automatyczne, które realizujemy z wykorzystaniem informacji na temat użytkowników nie pociągają za sobą skutku prawnego ani w podobny sposób istotnego. Nie profilujemy naszych użytkowników.

Pliki “cookies”:

Nazwa:

Przeznaczenie:

Okres przechowywania:

(nazwa generowana losowo)
UUID#[abcdef0123456789]{32}

Plik przechowuje identyfikator użytkownika.

Przeznaczeniem pliku jest utrzymanie ciągłości sesji.

Plik generowany jest przez Joomla! – system zarządzania treścią (CMS) służący do administrowania i redagowania naszym serwisem.

Plik sesyjny (Sesja) – usuwany automatyczne z chwilą opuszczenia naszego serwisu.

_gid, _ga, _gcl_au, _dc_gtm_UA-#, collect

Statystyki

Pliki przechowują identyfikator użytkownika.

Przeznaczeniem pliku jest umożliwienie prowadzenia analityki zachowań na naszej stronie, co wymaga rozróżniania użytkowników.

Plik generowany jest przez Cookies Google Tag Manager współpracujący z narzędziem Google Analytics.

_gid - 1 dzień
_ga - 2 lata
_dc_gtm_UA-# - 1 dzień
collect - Sesja

cookies_conset, 

Plik przechowuje informacje o ustawieniach cookies.

Przeznaczeniem pliku jest zapamiętanie, czy dany użytkownik wyraził zgodę na wykorzystywanie technologii cookies oraz umożliwienie zmian tych ustawień.

50 lat.

_gcl_au, ads/ga-audiences, IDE, pagead/1p-user-list/#, test_cookie

Marketing

Identyfikacja użytkiwnika w celach marketingowych.

_gcl_au - 3miesiące
_gcl_au - Sesja
IDE - 1 rok
pagead/1p-user-list/# - Sesja
test_cookie - 1 dzień