Decyzja środowiskowa to akt administracyjny, który jest niezbędny w przypadku wykonywania określonych inwestycji. Podczas ubiegania się o nią należy wykonać szereg analiz oraz sporządzić dokumentację, która w sposób rzetelny ukaże obecny stan przedsięwzięcia pod kątem oddziaływania na środowisko. Eko Projekt tworzą specjaliści z kilkunastoletnim doświadczeniem w tego typu postępowaniach, którzy pomogą na każdym etapie ubiegania się o pozwolenia i decyzje urzędowe. Działamy na m.in. terenie Wrocławia i województwa dolnośląskiego..

 

Kontakt

 

Kiedy potrzebna będzie decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych?

Uzyskanie takiej decyzji staje się niezbędne w sytuacji, w której planowane przedsięwzięcie może mieć (lub ma) znaczący wpływ na otoczenie, wliczając w to środowisko naturalne, okolicznych mieszkańców oraz tereny chronione oraz jest zawarte w Rozporządzeniu w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Nie jest to jednak typowe pozwolenie. Decyzja środowiskowa wydawana jest na podstawie oceny stopnia tego oddziaływania, a przede wszystkim ma na celu uzyskanie jasnych deklaracji dotyczących działań proekologicznych, które zostaną podjęte na terenie objętym negatywnym wpływem ze strony prowadzonej działalności.

Decyzje środowiskowe - procedura

Warto przeanalizować, jak wygląda procedura ubiegania się o wydanie decyzji środowiskowej krok po kroku. Pozwala to na dobranie odpowiedniej strategii oraz wpisania całego procesu do harmonogramu prac. Zgodnie z przepisami całość nie powinna przekroczyć 2 miesięcy. Wspomniany czas nie uwzględnia jednak niekompletnych wniosków lub wystąpienia trudności, na które organ wydający nie ma wpływu. W takim wypadku procedura może się odpowiednio przedłużyć.
W praktyce średni czas procedowania postępowania środowiskowego i wydania decyzji środowiskowej wynosi około 6 miesięcy. W przypadku niefachowo sporządzonej dokumentacji procedura może trwać nawet ponad rok lub zakończyć się odmową wydania decyzji środowiskowej. Dlatego tak istotne jest powierzenie tego zadania renomowanej firmie posiadającej wieloletnie praktyczne doświadczenie w tej materii. Czasami pozorne oszczędności przy wyborze firmy wykonującej dokumentację środowiskowej, potrafią się zemścić na dalszym etapie inwestycji, kiedy nie można realizować inwestycji ze względu na sprawy środowiskowe. A wiadomym jest, że podczas prowadzenia procesu inwestycyjnego czas gra kluczową rolę.
Jakie kroki należy podjąć w celu uzyskania decyzji środowiskowej?

  1. Audyt inwestycji pod kątem ryzyka środowiskowego, a także analiza ogólnej sytuacji przedsiębiorstwa. Dzięki temu można ustalić, czy rzeczywiście omawiana decyzja będzie konieczna.
  2. Złożenie kompletnej dokumentacji, której podstawą jest wniosek wraz z załącznikami (Kartą informacyjną przedsięwzięcia lub Raportem oddziaływania na środowisko).
  3. W przypadku niektórych inwestycji konieczne będzie sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko. Obejmuje on dodatkowe analizy dotyczące emisji szkodliwych substancji oraz planowane działania mające na celu zniwelowanie negatywnych skutków przedsięwzięcia.

Dopiero po uzyskaniu decyzji środowiskowej można ubiegać się m.in. o pozwolenie na budowę czy zgłoszenie robót budowlanych.

Uwarunkowania prawne

Najważniejszymi dokumentami prawnymi, które regulują proces sporządzania i wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia są:

  • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Pomagają one ustalić warunki, w których należy ubiegać się o decyzję oraz określają zakres wymaganej dokumentacji, jaki rodzaj inwestycji kwalifikuje się do rozpoczęcia procedury urzędowej.

Eko Projekt - pomoc dla firm z Wrocławia i województwa dolnośląskiego

  • Wykonujemy analizy wstępne oraz audyty środowiskowe pozwalające określić sytuację wyjściową,
  • Sporządzamy wnioski o wydanie decyzji, karty informacyjne, raporty oddziaływania na środowisko
  • Nadzorujemy proces ubiegania się o decyzję środowiskową i reagujemy w przypadku jakichkolwiek wątpliwości,
  • Pomagamy również w przypadku pozwoleń zintegrowanych oraz raportów początkowych,
  • Przygotowujemy raport o oddziaływaniu na środowisko, niezbędny w niektórych przypadkach do uzyskania pozytywnej oceny uprawnionego organu.

Wszystkich działań dokonujemy na gruncie udzielonego nam pełnomocnictwa, korzystając z dyspozycji Klienta. Jesteśmy firmą o zasięgu ogólnopolskim, działamy również na terenie Wrocławia i okolic. Zapraszamy serdecznie do kontaktu.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Decyzje środowiskowe – Wrocław

5 / 5 na podstawie 1 głosów