Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych to najważniejszy punkt podczas ubiegania się o pozwolenie na budowę czy próby uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Dzięki niej urzędnicy mogą dokonać kompletnej oceny oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko i poznać sposoby jego ochrony przez firmę odpowiedzialną za cały projekt. Ważne jest to, aby wniosek był kompletny i zawierał wszystkie wymagane informacje. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą zwłaszcza firmy z Łodzi i okolic. Znamy się na prowadzeniu postępowań administracyjnych oraz sporządzaniu pełnej dokumentacji, dzięki czemu sprawnie załatwiamy wszelkie formalności.

 

Kontakt

 

Cel wydawania decyzji środowiskowej

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ma na celu minimalizację szkodliwych skutków związanych z prowadzeniem danej inwestycji. Obejmuje ona swoim oddziaływaniem wszystkie istotne kwestie związane ze środowiskiem, jak na przykład poziom emisji szkodliwych substancji, ilość wykorzystywanych paliw, surowców naturalnych czy wody, poziom hałasu, niszczenie terenów zielonych oraz wpływ na obszary chronione, a także środki zaradcze, jakie dana firma ma zamiar podjąć.

Decyzje środowiskowe Łódź - procedura postępowania

Pierwszym krokiem w dążeniu do uzyskania decyzji środowiskowej powinien być kompleksowy audyt, obejmujący charakterystykę planowanego przedsięwzięcia. Niezwykle ważne jest tu zbadanie specyfiki danego obszaru, na którym inwestycja ma być prowadzona. Dobrze wykonany audyt ma na celu wykazanie, czy ubieganie się o decyzję środowiskową jest w ogóle zasadne. Następnie należy złożyć kompletny wniosek, na który składa się:

 • raport oddziaływania na środowisko (w przypadku przedsięwzięć, mogących mieć zawsze negatywny wpływ na środowisko) lub kartę informacyjną przedsięwzięcia (dla inwestycji charakteryzujących się tylko potencjalnym oddziaływaniem),
 • dokładna mapa ewidencyjną potwierdzoną przez odpowiedzialny organ,
 • wypis z rejestru gruntów, dotyczący terenu, na którym prowadzone będzie przedsięwzięcie, a także obszaru jego oddziaływania,
 • dane dotyczące charakterystyki planu zagospodarowania przestrzennego na danym terenie (lub informacje o braku obecności takiego planu),
 • dowody wniesienia wymaganych opłat skarbowych (za samo wydanie decyzji oraz za ewentualne pełnomocnictwo).

Kto wydaje decyzje środowiskowe? W przypadku miasta wojewódzkiego, jakim jest Łódź, jest to zazwyczaj prezydent miasta. Naturalnie w mniejszych miejscowościach jest to odpowiednio burmistrz albo wójt.

Co wchodzi w zakres naszych usług?

Najważniejsze rzeczy, którymi zajmujemy się podczas współpracy zarówno z klientami indywidualnymi, jak i biznesowymi:

 • tworzenie kompletnych raportów oddziaływania na środowisko,
 • sporządzanie kart informacyjnych przedsięwzięcia,
 • kompleksowe audyty inwestycji pod kątem ryzyka środowiskowego (dotyczące samej inwestycji oraz lokalizacji, w której jest ona planowana),
 • profesjonalna ocena dokumentacji stanowiącej załącznik do raportu o oddziaływaniu na środowisko,
 • ocena prawidłowości przebiegu postępowania administracyjnego, dotyczącego wydania decyzji środowiskowej,
 • przeprowadzanie szczegółowych analiz po zakończeniu całej procedury,
 • prowadzenie postępowań odwoławczych, w przypadku jakichkolwiek problemów z uzyskaniem pozytywnej decyzji środowiskowej.

Miejscem prowadzenia Twojej działalności jest Łódź lub pobliskie miejscowości w województwie łódzkim? Zapraszamy do współpracy. Towarzyszymy naszym Klientom przez cały czas i gwarantujemy profesjonalne wykonanie zleconego zadania.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Decyzje środowiskowe - Łódź

3.3 / 5 na podstawie 9 głosów