Najważniejsze dane dotyczące planowanych działań znajdują się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia. Na jej podstawie państwowe organy mogą przeprowadzić ocenę oddziaływania danego przedsięwzięcia na środowisko lub zaniechać podejmowania takich działań. Karta informacyjna przedsięwzięcia umożliwia przeprowadzenie dalszych procedur związanych z inwestycją i jest istotnym dokumentem pozwalającym na uzyskanie decyzji środowiskowej. Działamy m.in. w województwie zachodniopomorskim (Szczecin, Stargard, Goleniów) i pomagamy w przygotowaniu tego dokumentu i załatwieniu wszelkich formalności z nią związanych.

 

Kontakt

 

Co to jest karta informacyjna?

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) jest szczegółowym opisem danej inwestycji i charakteru jej wpływu na otoczenie oraz środowisko naturalne. Informacje, które powinny się znaleźć w tej karcie, to między innymi:

  • Lokalizacja, rodzaj i skala przedsięwzięcia,
  • Powierzchnia inwestycji oraz znajdujących się w jej obrębie obiektów produkcyjnych i magazynowych,
  • Rodzaj i szczegółowy opis wykorzystywanych technologii,
  • Możliwe warianty przedsięwzięcia i wskazanie, które rozwiązanie będzie najlepsze pod względem ochrony środowiska,
  • Szczegółowe informacje techniczne i inwestycyjne.

Dlaczego trzeba przygotować kartę informacyjną?

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument wymagany w świetle polskiego i europejskiego prawa. Sporządzanie wniosku i procedura urzędowa jest określona w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Kolejnym aktem prawnym, który określa procedurę i charakter sporządzania karty informacji przedsięwzięcia, jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. W ww. rozporządzeniu można znaleźć rodzaje inwestycji, które podlegają konieczności sporządzania tego typu dokumentacji. Ważnym dokumentem prawnym jest również Dyrektywa Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

Karta informacyjna przedsięwzięcia w Zachodniopomorskiem

Nasi eksperci pomogą w opracowaniu karty informacyjnej przedsięwzięcia na terenie Szczecina, Stargardu, Goleniowa lub innych miejscowości w obszarze województwa zachodniopomorskiego. Zawsze podchodzimy do takiego zadania profesjonalnie, opierając się o właściwe przepisy prawne. Mamy wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu kart informacyjnych przedsięwzięcia oraz raportów oddziaływania na środowisko.

Dlaczego warto skorzystać z wiedzy i porad ekspertów? Wiemy, jak długo trwa opracowanie takiej dokumentacji i przejście przez wszystkie procedury administracyjno-urzędowe. Proponujemy pomoc na każdym etapie. Zależy nam na tym, by wszystkie dokumenty były sporządzone bezbłędnie, zgodnie z przepisami - zwłaszcza karta informacyjna przedsięwzięcia. Cena, którą oferujemy, zależy od rodzaju i charakteru danej inwestycji.

 

Zapraszamy do kontaktu wszystkie osoby, którym zależy na profesjonalnym opracowaniu KIP. Oferujemy także w postępowaniach prowadzonych przed Kolegiami Odwoławczymi lub Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi. Świadczymy usługi na terenie wielu miast w Polsce, również w Szczecinie, Goleniowie czy Stargardzie.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Szczecin

5 / 5 na podstawie 2 głosów