Planujesz wdrożenie inwestycji, która może mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne? Musisz liczyć się z tym, że konieczne będzie sporządzenie stosownych dokumentów określających najważniejsze kwestie związane z charakterystyką planowanego projektu. Jednym z nich jest (w określonych przypadkach) karta informacyjna przedsięwzięcia - kto sporządza taki dokument i kiedy jest wymagany? Wszelkie wątpliwości zostaną wyjaśnione poniżej. Wszystkie firmy z Łodzi i okolic zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego, podczas którego można poznać szczegóły naszej oferty.

 

Kontakt

 

Sporządzanie kart informacyjnych - kiedy zachodzi taka konieczność?

Karta informacji przedsięwzięcia jest sporządzana w sytuacji ubiegania się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Jest to niezbędny krok, w sytuacji, gdy planowana inwestycja może potencjalnie oddziaływać na środowisko naturalne (w przypadku inwestycji mogących zawsze oddziaływać na środowisko sporządza się stosowny raport, który jest szerszy niż omawiana karta). Pełny zestaw rodzajów przedsięwzięć, dla których konieczne jest tworzenie karty informacyjnej, znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące kart informacyjnych

Celem karty informacyjnej jest przybliżenie specyfiki planowanej inwestycji pod kątem jej wpływu na otoczenie. Co powinno się w niej znajdować, aby mogła zostać uznana za kompletną? Kwestię precyzuje ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Co jest wymagane?

 • Rodzaj przedsięwzięcia, jego najważniejsze własności oraz lokalizacja.
 • Powierzchnia, na której prowadzona jest inwestycja, obecność budynków, pokrycie roślinnością.
 • Opis wykorzystywanej technologii.
 • Planowane warianty inwestycji.
 • Zakładana ilość wykorzystywanej wody, paliw, surowców naturalnych.
 • Strategii ochrony środowiska i niwelowania negatywnych skutków przedsięwzięcia.
 • Ilość emitowanych szkodliwych substancji, przy założeniu wcielenia powyższej strategii w życie.
 • Oddziaływanie inwestycji poza granicami kraju.
 • Obecność obszarów chronionych na terenie, który podlega oddziaływaniu danego przedsięwzięcia.
 • Ocena ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
 • Szacunkowa ilość wytwarzanych odpadów.

Do tego dochodzą informacje, które podawane są w konkretnym kontekście. Na przykład w przypadku budowy drogi, należy wskazać jej wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jak widać, liczba informacji wymaga, by karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona była dokładnie i szczegółowo.

Dlaczego my?

Przede wszystkim zajmujemy się sprawą profesjonalnie i kompleksowo. Z tego powodu cieszymy się zaufaniem coraz większego grona klientów, prowadzących swoją działalność zarówno w Łodzi, jak i wielu pozostałych miejscowościach województwa łódzkiego. Nasza oferta obejmuje prace przygotowawcze, audyt dotyczący terenu i charakterystyki samej inwestycji, sporządzanie wszystkich niezbędnych dokumentów (w tym oczywiście karty informacyjnej przedsięwzięcia) oraz dalsze etapy związane z ubieganiem się o wydanie decyzji środowiskowej, ewentualne postępowania odwoławcze oraz obsługa powykonawcza. Zapewniamy sprawną obsługę zlecenia i możliwie krótki termin załatwienia formalności.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą firmy oraz do kontaktu z naszym pracownikiem, który rozwieje wszelkie wątpliwości i dopasuje strategię działania do specyfiki konkretnej inwestycji.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Karta informacyjna przedsięwzięcia – Łódź

4 / 5 na podstawie 4 głosów