Kontakt

 

Przedsiębiorstwa przemysłowe stosujące zaawansowane instalacje i technologie muszą uzyskać pozwolenie zintegrowane. Podpowiadamy, czym jest takie pozwolenie, jakie dokumenty należy przygotować oraz jak złożyć wniosek o pozwolenie zintegrowane. Jesteśmy ekspertami z wieloletnim doświadczeniem w opracowywaniu dokumentacji na temat ochrony środowiska oraz czynników oddziałujących w negatywny sposób na otoczenie. Na podstawie przepisów i wiedzy pomożemy na każdym etapie postępowania urzędowego w uzyskaniu niezbędnych pozwoleń do prowadzenia własnej działalności.

Pozwolenie zintegrowane - co to jest?

Pod pojęciem pozwolenia zintegrowanego rozumie się dokument, który daje możliwość na wykorzystywanie instalacji, których działanie może mieć wpływ na środowisko. W dokumentacji określa się pełną specyfikację danej instalacji. Ważne jest to, żeby być świadomym, że każda instalacja wymaga osobnego pozwolenia. Można wówczas ubiegać się o pozwolenie zintegrowane, które będzie obejmowało wszystkie maszyny, zespoły maszyn lub instalacje.

Jako zespół ekspertów prowadzimy postępowanie w obszarze pozyskania lub modyfikacji pozwolenia zintegrowanego. Działamy zawsze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi - w tym przypadku opierając się między innymi o Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, mogących powodować znaczne zamieszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. W zakres naszego działania wchodzą zarówno pozwolenia zintegrowane, jak i analiza ryzyka czy raporty początkowe.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane, nazywane również pozwoleniem środowiskowym, jest wydawane przez organy właściwe do lokalizacji oraz specyfiki danej działalności. Zazwyczaj to:

 • starosta lub prezydent miasta,
 • marszałek wojewódzki,

W sytuacji uzyskania pozwolenia zintegrowanego w Toruniu zazwyczaj decyzję wydaje Prezydent Miasta Torunia.

Jak uzyskać pozwolenie środowiskowe?

Podstawą do wydania pozwolenia zintegrowanego jest kompletny wniosek złożony we wskazanej instytucji. Wniosek o pozwolenie zintegrowane powinien zawierać m.in:

 • dane dot. poziomu emisji szkodliwych substancji do środowiska,
 • przewidywana względem wykorzystywania zasobów naturalnych,
 • informacje dot. poziomu odprowadzania ścieków i odpadów,
 • dane o sposobach na przetwarzanie odpadów,
 • prognozy odnośnie do generowanego poziomu hałasu,
 • opis i metody minimalizacji przewidzianych utrudnień,
 • zakładaną efektywność energetyczną,
 • proponowane sposoby ochrony środowiska.
 • Analizę spełniania przez instalację Najlepszych dostępnych technik (BAT).

W niektórych sytuacjach pozwolenie na przetwarzanie odpadów, emisję spalin lub inne czynniki oddziałujące na środowisko jest możliwe do uzyskania przy skompletowaniu znacznie większej ilości dokumentacji. Pomagamy na każdym z tych etapów.

Nasza oferta obejmuje:

 • sporządzanie wniosków o wydanie lub zmianę pozwoleń zintegrowanych,
 • przeprowadzamy analizy i audyty, dzięki którym można stwierdzić, że ubieganie się o dane pozwolenie jest uzasadnione,
 • dokonujemy precyzyjnych pomiarów generowanego hałasu oraz emisji szkodliwych substancji przez instalacje objęte koniecznością pozyskania pozwolenia środowiskowego,
 • przeprowadzamy analizę ryzyka na podstawie dyrektywy IED,
 • kiedy jest to wymagane, wykonujemy również raporty początkowe.

Pozwolenie środowiskowe w Toruniu

Zajmujemy się procesem przygotowania dokumentacji, składania wniosków oraz wydawania pozwoleń zintegrowanych - pomagamy Państwu od początku do samego końca. Proponujemy także dodatkowe audyty i raporty. Działamy na terenie Torunia i okolic oraz w pozostałych regionach Polski. Zawsze działamy profesjonalnie, rzetelnie, na podstawie doświadczenia, wiedzy i aktualnych przepisów prawnych. Stawiamy na to, by każdy był zadowolony ze współpracy z naszym przedsiębiorstwem.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Pozwolenia zintegrowane - Toruń

5 / 5 na podstawie 4 głosów