Firmy przemysłowe, które w swojej działalności wykorzystują zaawansowane instalacje, muszą często dbać o dodatkowe formalności, które są wymagane przez obowiązujące przepisy. Jedną z takich rzeczy jest pozwolenie zintegrowane. Aby je uzyskać, należy spełnić kilka podstawowych warunków i przejść pozytywnie całą procedurę administracyjną. Polecamy w tym zakresie swoje usługi. Znamy się na planowaniu i tworzeniu kompletnej dokumentacji, dzięki czemu umożliwiamy sprawne działanie i wsparcie merytoryczne.

 

Kontakt

 

Co to jest pozwolenie zintegrowane?

Pozwolenie zintegrowane, jak wskazuje jego nazwa, jest to dokument, który umożliwia wykorzystywanie instalacji mogących mieć znaczący wpływ na środowisko. Określa się w nim pełną specyfikę danej maszyny czy zespołu maszyn. Ważne jest, aby mieć świadomość, że każda instalacja wymaga odrębnego pozwolenia, ewentualnie można ubiegać się o jedno pozwolenie zintegrowane, które będzie obejmować wszystkie instalacje.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane?

Tutaj wszystko zależy od ulokowania i specyfiki działalności, w której wykorzystywane są instalacje wymagające określonych zgód. Ogólnie rzecz biorąc organami, które zajmują się wydawaniem pozwoleń zintegrowanych, są:

  • prezydent miasta (lub też starosta),
  • marszałek województwa,
  • regionalny dyrektor ochrony środowiska,
  • podmiot odpowiedzialny za program gospodarki odpadami wydobywczymi.

W przypadku firm, których miejscem prowadzenia działalności jest Łódź, będzie to pierwsza

z wymienionych opcji (dla standardowych instalacji).

Postępowanie administracyjne

Oczywiście podstawą jest kompletny wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Należy w nim zawrzeć informacje dotyczące poziomu emisji szkodliwych substancji do środowiska, przewidywania dotyczące wykorzystania zasobów (w tym wody) poziomu odprowadzania ścieków i odpadów oraz ich przetwarzanie, prognozowany poziom hałasu, opis i metody radzenia sobie z możliwymi utrudnieniami, a także zakładaną efektywność energetyczną i proponowane sposoby ochrony środowiska. W przypadku, gdy prowadzone instalacje mogą powodować zanieczyszczenie wód gruntowych oraz gleb w obrębie przedsięwzięcia, konieczne okazuje się sporządzenie tzw. Raportu początkowego. Służy on określeniu wyjściowej sytuacji, a także możliwego wpływu danej działalności na ich kondycję.

Czym się zajmujemy?

Nasza oferta obejmuje szereg działań, których celem jest kompletna ocena sytuacji przedsiębiorstwa pod kątem wykorzystania instalacji mających wpływ na środowisko oraz podjęcie działań mających na celu uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Czym konkretnie się zajmujemy?

  • Sporządzamy wnioski o wydanie (lub też zmianę) pozwoleń zintegrowanych.
  • Przeprowadzamy kompleksowe analizy, które pozwalają wykazać, czy ubieganie się jest zasadne.
  • Wykonujemy pomiary emisji szkodliwych substancji oraz hałasu przez instalacje objęte koniecznością uzyskania pozwolenia zintegrowanego.
  • Przeprowadzamy analizy ryzyka (zgodnie z dyrektywą IED).
  • Wykonujemy raport początkowy, w sytuacji, gdy wymaga tego specyfika inwestycji.

Eko Projekt Łódź - szeroka oferta dla klientów biznesowych

Zapraszamy do współpracy szczególnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność przemysłową, hodowlaną, zajmujące się oczyszczaniem ścieków i innymi zadaniami, przy których wykorzystuje się instalacje wpływające znacząco na środowisko. Ofertę kierujemy zarówno do firm w Łodzi, całym województwie łódzkim, jak i pozostałych regionach. Wyróżnia nas całkowity profesjonalizm oraz kompleksowe podejście do tematu. Zajmujemy się sprawą wydawania pozwoleń zintegrowanych od początku do samego końca, oferując obsługę porealizacyjną i dodatkowe audyty. Zachęcamy do kontaktu i zapoznania się ze szczegółową ofertą.

 

Kontakt

 

Oceń artykuł

Pozwolenia zintegrowane – Łódź

5 / 5 na podstawie 2 głosów