Kontakt

  • Aktualizacje Programów Ochrony Środowiska i Planów Gospodarki Odpadami
  • Prognozy oddziaływania na środowisko dokumentów strategicznych
  • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej
  • Audyty Raportów oddziaływania na środowisko i weryfikacja dokumentacji Wnioskodawcy w roli niezależnego biegłego
  • Akredytowane pomiary hałasu środowiskowego, pochodzącego od zakładów przemysłowych, dróg i kolei

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Oceń artykuł

Dla Samorządów

5 / 5 na podstawie 1 głosów