Coraz chętniej ograniczamy konsumpcję dóbr, które mogą w jakimkolwiek stopniu niekorzystnie wpłynąć na środowisko naturalne. Niechętnie realizujemy również takie działania, które z całą pewnością pozostawią na planecie dużą lub mniejszą skazę. Główny udział ma w tym rosnąca wiedza na temat ekologii wśród młodzieży i osób dorosłych, którzy zauważają destrukcyjny wpływ ludzkości na przyrodę. Miarę analizującą wpływ na planetę danej osoby, organizacji lub produktu, jest ślad węglowy – co to jest? Chętnie odpowiemy!

Działania naruszające prawo ochrony środowiska uznawane są za przestępstwo. Osoba stwarzająca warunki powodujące bardzo szkodliwe skutki dla ekosystemu naturalnego albo zdrowia ludzi podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. Przepisy regulujące te kwestie zostały znowelizowane 22 lipca 2022 roku i weszły w życie 1 września 2022 roku.

Na początku sierpnia 2022 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) opublikował obszerne memorandum, w którym postuluje szereg deregulacji do tzw. ustawy pakietowej. Proponowane zmiany są efektem konsultacji z przedstawicielami biznesu i dotyczą różnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa, m.in. wydawania pozwoleń zintegrowanych. Poniżej zebraliśmy najważniejsze punkty na ich temat, a całe memorandum można przeczytać na stronie ZPP.

Przedsięwzięcia mogące zawsze bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko to ponad 150 różnych rodzajów inwestycji wymienionych w przepisach prawnych. Jakie działalności zaliczamy do tej kategorii i jak ten fakt wpływa na przebieg procesu inwestycyjnego? Wyjaśniamy! 

Ocena oddziaływania na środowisko jest z jednej strony najważniejszym narzędziem prawnym ochrony środowiska, a z drugiej skomplikowanym etapem procesu inwestycyjnego. Dlatego być może zostanie on ułatwiony – poprzez ogłoszony w maju 2022 roku projekt „ustawy usprawniającej” postępowania OOŚ. Co zakłada ta nowelizacja i jakie ma znaczenie?

Przetwarzanie termiczne w spalarniach jest jedną ze skuteczniejszych metod zagospodarowania odpadów niebezpiecznych lub tych, których nie można poddać recyklingowi. Jednakże sam ten proces także nie może być uciążliwy dla środowiska, stąd liczne prawne obostrzenia, np. regulacje BAT dla spalarni odpadów – co warto o nich wiedzieć? Wyjaśniamy!