Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych to dzisiaj nie tylko ekologiczny imperatyw, ale również rzeczywista przewaga konkurencyjna. Obecnie w Polsce zaledwie co czwarty prezes deklaruje podjęcie działań w kierunku neutralności węglowej. Aktywne zarządzanie śladem węglowym jest więc z jednej strony konieczne, by zapobiec katastrofie klimatycznej, z drugiej staje się polem do wzmocnienia swojej pozycji rynkowej. Jak wprowadzić w życie nowe wymagania, jakie kroki trzeba podjąć? Wyjaśniamy!

Część planowanych inwestycji mieszkaniowych i usługowych wymaga uzyskania decyzji środowiskowej, jeśli przedsięwzięcia te mogą znacząco oddziaływać na środowisko. Decyzja taka często może zostać wydana wyłącznie po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia, dlatego wielu inwestorów chciałoby uniknąć tych dodatkowych formalności. Dzięki zmianom w przepisach, które weszły w życie od 13 września 2023 r., więcej inwestycji nie będzie wymagało wspomnianej decyzji. Jak dokładnie wyglądają te zmiany? O czym należy pamiętać, realizując inwestycję? O tym w poniższym artykule.

Październik 2023 roku to czas dużych zmian dla producentów biogazu rolniczego. Od początku tego miesiąca weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy o OZE wprowadzająca rejestr wytwórców biogazu rolniczego. Aby znaleźć się w tym rejestrze, konieczne będzie uzyskanie wpisu od Dyrektora Generalnego KOWR. Jakie są warunki uzyskania wpisu do rejestru wytwórców biogazu rolniczego? Jak złożyć odpowiedni wniosek? Z pomocą przychodzi ten artykuł.

 Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi prawdopodobnie w dużym stopniu zmieni funkcjonowanie systemu kaucyjnego w Polsce. Wejdzie ona w życie 1 stycznia 2025 roku. Zmianie ustawy towarzyszą zarówno głosy pełne optymizmu, jak i wątpliwości co do możliwości realizacji założeń nowego systemu kaucyjnego. Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wprowadzanych zmian.

Szanowni Państwo,

Komisja Europejska opublikowała Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/956 z dnia 10 maja 2023 r. ustanawiające mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM), w związku z czym informujemy o najważniejszych zapisach:

Branża OZE jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi obecnych czasów. Należy do niej m.in. fotowoltaika, która ma największy potencjał rozwojowy w naszym kraju. Obecnie zwolennicy tej techniki apelują o likwidację barier administracyjnych w rozbudowanie nowych instalacji. Pomówmy zatem o nowym projekcie rozporządzenia, które zostało przyjęte 8 sierpnia 2023 roku – czy przepisy są przychylne wobec odnawialnych źródeł energii?