Informujemy Państwa, że  od dnia 1 stycznia 2019 wchodzi w życie ustawa VerpackG zobowiązująca wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek niemiecki do rejestracji w systemie LUCID (polski odpowiednik rejestru BDO) do końca 2018 roku. Ustawa i obowiązek rejestracji dotyczy przedsiębiorców, którzy są odpowiedzialni za wprowadzanie materiałów opakowaniowych w relacji "B2C" - business-to-consumer.

Ustawa o odpadach oraz niektórych innych z dnia 20 lipca 2018 roku wprowadziła szereg ważnych zmian przepisów obowiązujących w tej dziedzinie. Data jej wejście w życie to 5 września 2018 roku, z uwzględnieniem okresów przejściowych zawartych w ustawie. Co uległo zmianie?

Wniosek o uzyskanie decyzji środowiskowej wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. Jej wysokość ustalona jest na jednym poziomie, niezależnie od wielkości prowadzonej firmy (wynosi ona dokładnie 205 złotych). Kiedy uwzględni się dodatkowo uzyskanie pełnomocnictwa, należy doliczyć do całości 17 złotych. Integralną częścią wniosku musi być dowód zapłaty wspomnianej kwoty.

Skala problemów dotyczących gospodarki odpadami, które znacznie zwiększyły m.in. statystyki pożarowe, osiągnęła negatywny szczyt zagrażający środowisku. W ramach szybkiej i skutecznej interwencji resort przygotował kilka znaczących zmian legislacyjnych, które mają na celu zaprzestać tego rodzaju działań w przyszłości. Projekty ustaw o gospodarce odpadami oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska zostały zaktualizowane.

Szanowni Państwo,

Od dnia 24 stycznia 2018 roku, organem prowadzącym rejestr podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest właściwy dla siedziby Państwa firmy Urząd Marszałkowski.