Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach jest jednym z obowiązków wynikających ze wpisania podmiotu do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie BDO. Rejestr podmiotów, które wprowadzają produkty w opakowaniach i gospodarują odpadami, prowadzi Marszałek Województwa, dlatego też to do Urzędu Marszałkowskiego trafiają sprawozdania dokonywane za pośrednictwem konta w systemie BDO. Ten artykuł ma na celu przybliżenie tegorocznej procedury składania sprawozdań BDO i dać odpowiedzi na poniższe kwestie:

Środowisko naturalne jest dobrem narodowym, które chronione jest przez prawo polskie oraz unijne. Restrykcje prawne mają na celu zabezpieczenie przyrody przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, zwłaszcza wynikającymi z działalności przedsiębiorstw. Firmy, które korzystają ze środowiska lub w nie ingerują, muszą być zaznajomione z normami ustawy o ochronie środowiska. Jeśli przedsiębiorstwa nie mają tak specjalistycznej wiedzy, to koniecznie przy działaniach powinny korzystać z pomocy prawnika lub specjalisty zaznajomionego z prawem ochrony środowiska, aby nie narazić się na poważne sankcje.

Opłaty za korzystanie ze środowiska muszą uiszczać te firmy i osoby fizyczne, których działalność w negatywny sposób wpływa na przyrodę i ekosystem. Takim oddziaływaniem nazywamy emisję spalin z silników spalinowych czy kotłowni, pobór wód czy odprowadzanie ścieków, a także składowanie odpadów. Zapisy wynikające z ustawy o Prawie ochrony środowiska normują kwestie tego, kto i w jakich okolicznościach jest zobowiązany uiścić opłaty za korzystanie ze środowiska. Poniższy artykuł dotyczy opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przedsiębiorstwa, które chcą ubiegać się o pozwolenie emisyjne lub pozwolenie zintegrowane - zwłaszcza na obszarze, na którym już występuje przekroczenie norm środowiskowych, muszą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kompensacyjnego. Celem tego działania jest ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza - zwłaszcza dotyczy ono nowych instalacji lub tych, w których zaszły zmiany modernizacyjne. Czym jest postępowanie kompensacyjne i jak wpływa na wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Szanowni Państwo,

w ubiegły piątek tj. 03.04.2020 r. zostały wydane Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Ocena oddziaływania na środowisko jest dokumentacją, która określa potencjalne skutki realizacji planowanej inwestycji na środowisko naturalne. Ważnym elementem tworzenia raportu oddziaływania na środowisko jest szczegółowa analiza oddziaływania na wszystkie komponenty środowiska, która ma ocenić ewentualne skutki realizacji planowanego przedsięwzięcia zawarte w ocenie. Na czym dokładnie polega i co zawiera się w raporcie środowiskowym?