Od pierwszego dnia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące importu oraz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych. Nowe zasady transgranicznego przemieszczania odpadów bardziej restrykcyjnie traktują transport odpadów tworzyw sztucznych i mają na celu ochronę środowiska poprzez walkę z nielegalnymi zanieczyszczeniami. Jakie zmiany przewidują przepisy?

Nowe przepisy o przewozie odpadów (2021)

Brak kontroli nad handlem odpadami z tworzyw sztucznych sprawił, że ten proceder znacznie wzrósł i wpłynął nie tylko na zanieczyszczenie środowiska, ale również na zdrowie publiczne. W październiku 2020 r. Komisja Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące transgranicznego przemieszczania odpadów z tworzyw sztucznych. Przepisy rozporządzenia 2020/2174 obowiązują od 1 stycznia 2021 r. O zasadach w zakresie przewozu odpadów informowaliśmy w artykule Transgraniczne przemieszczanie odpadów - proces formalny, gdzie wyjaśniliśmy wszelkie istotne kroki związane z tą czynnością oraz podaliśmy podstawę prawną skupiającą konkretne założenia względem tego procesu.

Do tej pory większość odpadów opakowaniowych wykonanych z tworzyw sztucznych była objęta procedurami uproszczonymi. Skutkiem takich regulacji był fakt, że te kody odpadów znajdowały się zwykle w zielonym wykazie w rozporządzeniu dotyczącym przemieszczania odpadów.

Zakaz wywozu odpadów dla krajów spoza Unii Europejskiej i OECD

W nowych przepisach Komisja uwzględniła zwiększenie nadzoru nad transgranicznym przemieszczaniem odpadów z tworzyw sztucznych. Wprowadzono zakaz wywozu odpadów tworzyw sztucznych do państw, które nie są członkami Unii Europejskiej ani OECD (poza czystymi strumieniami wybranych rodzajów odpadów tworzyw sztucznych, które są przeznaczone do recyklingu) oraz objęto obowiązkiem pełnej notyfikacji i zezwolenia na transgraniczny transport odpadów tworzyw sztucznych.

Pytania dotyczące zasad transgranicznego przemieszczania odpadów można kierować do naszych specjalistów. Pomagamy w profesjonalnym opracowaniu i przygotowaniu dokumentacji notyfikacji i transgranicznego przemieszczania odpadów z tworzyw sztucznych (oraz wszelkich innych) oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Artykuł opracowany na podstawie materiałów źródłowych:

Załącznik:

Oceń artykuł

Zmiana przepisów w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów tworzyw sztucznych z dnia 1 stycznia 2021 r.

5 / 5 na podstawie 1 głosów