Przedsiębiorstwa, które chcą ubiegać się o pozwolenie emisyjne lub pozwolenie zintegrowane - zwłaszcza na obszarze, na którym już występuje przekroczenie norm środowiskowych, muszą złożyć wniosek o wszczęcie postępowania kompensacyjnego. Celem tego działania jest ograniczenie emisji gazów i pyłów do powietrza - zwłaszcza dotyczy ono nowych instalacji lub tych, w których zaszły zmiany modernizacyjne. Czym jest postępowanie kompensacyjne i jak wpływa na wydanie pozwolenia zintegrowanego?

Szanowni Państwo,

w ubiegły piątek tj. 03.04.2020 r. zostały wydane Wytyczne ws. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Ocena oddziaływania na środowisko jest dokumentacją, która określa potencjalne skutki realizacji planowanej inwestycji na środowisko naturalne. Ważnym elementem tworzenia raportu oddziaływania na środowisko jest szczegółowa analiza oddziaływania na wszystkie komponenty środowiska, która ma ocenić ewentualne skutki realizacji planowanego przedsięwzięcia zawarte w ocenie. Na czym dokładnie polega i co zawiera się w raporcie środowiskowym?

Często w naszej praktyce zawodowej spotykamy się z osobami fizycznymi lub organizacjami społecznymi dążącymi do zatrzymania procesu inwestycyjnego, poprzez odmowę wydania przez Organ decyzji środowiskowej na rzecz Inwestora.

Inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna, jeśli dane przedsięwzięcie budowlane obejmuje działania na terenie zielonym. Przed rozpoczęciem planowanych inwestycji, należy zgromadzić wszelkie pozwolenia, dokumenty i dane, które dotyczą realizacji zagospodarowania określonego terenu. Jednym z ważnych elementów pełnej oceny środowiskowej, które trzeba przedłożyć, jest inwentaryzacja przyrodnicza terenu inwestycji wraz z terenami przylegającymi.

Czym charakteryzuje się taki rodzaj pozwoleń i co należy zrobić, by je uzyskać? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w niniejszym artykule.