23 stycznia 2023 roku weszło w życie – ogłoszone zaledwie dwa tygodnie wcześniej i pomimo sygnalizowanych przez opiniodawców wątpliwości – najnowsze Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Co zmienia, co oznacza dla branży? Jak dostosować się do przepisów? Wyjaśniamy!

Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Mowa tutaj m.in. o nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach. Co to oznacza w praktyce? Jak zmieni się funkcjonowanie firm budowlanych i przedsiębiorstw odbierających odpady? Zapraszamy do lektury.

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska już od siedmiu lat prowadzi postępowanie dotyczące budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Konkretnie chodzi o procedury niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a sama elektrownia miałaby powstać na terenie województwa pomorskiego. Przedstawiamy szczegóły działań GDOŚ.

 Coraz chętniej ograniczamy konsumpcję dóbr, które mogą w jakimkolwiek stopniu niekorzystnie wpłynąć na środowisko naturalne. Niechętnie realizujemy również takie działania, które z całą pewnością pozostawią na planecie dużą lub mniejszą skazę. Główny udział ma w tym rosnąca wiedza na temat ekologii wśród młodzieży i osób dorosłych, którzy zauważają destrukcyjny wpływ ludzkości na przyrodę. Miarę analizującą wpływ na planetę danej osoby, organizacji lub produktu, jest ślad węglowy – co to jest? Chętnie odpowiemy!

Działania naruszające prawo ochrony środowiska uznawane są za przestępstwo. Osoba stwarzająca warunki powodujące bardzo szkodliwe skutki dla ekosystemu naturalnego albo zdrowia ludzi podlega karze grzywny lub pozbawienia wolności. Przepisy regulujące te kwestie zostały znowelizowane 22 lipca 2022 roku i weszły w życie 1 września 2022 roku.

Na początku sierpnia 2022 r. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) opublikował obszerne memorandum, w którym postuluje szereg deregulacji do tzw. ustawy pakietowej. Proponowane zmiany są efektem konsultacji z przedstawicielami biznesu i dotyczą różnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa, m.in. wydawania pozwoleń zintegrowanych. Poniżej zebraliśmy najważniejsze punkty na ich temat, a całe memorandum można przeczytać na stronie ZPP.