Bez zaprojektowanej pod konkretne wymogi i specyfikę działalności firmy produkcyjnej, hali magazynowej większość działalności z naprawdę różnych sektorów gospodarki nie byłaby możliwa! Budowa nowoczesnego magazynu wiąże się jednak z koniecznością spełnienia określonych wymogów i formalności prawnych z zakresu ochrony środowiska. Przede wszystkim trzeba uzyskać stosowną decyzję administracyjną, do czego potrzebna będzie tzw. karta informacyjna przedsięwzięcia, jeśli jest to inwestycja kwalifikowana jako potencjalnie znacząco oddziałująca na środowisko. Co to za dokument i jak go przygotować? Wyjaśniamy!

Planując inwestycję o polegającą na budowie lakierni, trzeba liczyć się z koniecznością uzyskania tzw. decyzji środowiskowej. W zależności od rodzaju i skali działalności, lakiernia może oddziaływać negatywnie na środowisko naturalne. Nawet jeśli wykorzystywane materiały będą ekologiczne i bezpieczne, nadal w przypadku używaniu w instalacji farb zawierających w swoim składzie lotne związki organiczne (LZO, VOC) na rozpoczęcie działalności takiego zakładu zgodę wyrazić musi odpowiedni organ. Konieczność ta wynika bezpośrednio z przepisów polskiego prawa, a jej zbagatelizowanie naraża inwestora na dodatkowe koszty (m.in. kary pieniężne, wstrzymanie procesu inwestycyjnego na etapie WZ, PnB) a co za tym idzie, niepotrzebny stres i opóźnienia w realizacji przedsięwzięcia.

Od pierwszego dnia 2021 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące importu oraz eksportu odpadów z tworzyw sztucznych. Nowe zasady transgranicznego przemieszczania odpadów bardziej restrykcyjnie traktują transport odpadów tworzyw sztucznych i mają na celu ochronę środowiska poprzez walkę z nielegalnymi zanieczyszczeniami. Jakie zmiany przewidują przepisy?

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE), które miały działać w Polsce do końca 2020 roku, będą funkcjonować jeszcze sześć kolejnych lat! To dobra wiadomość dla inwestorów, bo działalność w SSE wiąże się z szeregiem korzyści. To z jednej strony dostęp do atrakcyjnych gospodarczo gruntów, a z drugiej pokaźne ulgi – nie trzeba płacić podatku od nieruchomości, a kwota należnego podatku dochodowego może zostać znacznie zmniejszona.

Aby otworzyć ubojnię dla zwierząt, trzeba (w każdym przypadku) spełnić odpowiednie warunki i normy oraz uzyskać zatwierdzenie projektu przez właściwy organ. Rodzaj pozwolenia i wytyczne do uwzględnienia zależą od wielkości i typu ubojni. Inaczej postępuje się w przypadku niewielkich ubojni rolniczych, które są elementem gospodarstwa, a inaczej w przypadku dużych zakładów, które swoją działalność opierają na uboju zwierząt na skalę przemysłową.

Planując działalność przemysłową, często można spotkać się z wymogiem uzyskania tzw. pozwolenia zintegrowanego. To, czy trzeba ubiegać się o takie pozwolenie, zależne jest od skali potencjalnego zagrożenia środowiskowego związanego z użytkowaniem poszczególnych instalacji przemysłowych na terenie całego zakładu. Dobrym przykładem będą instalacje spalania paliw w elektrowniach.