Często w naszej praktyce zawodowej spotykamy się z osobami fizycznymi lub organizacjami społecznymi dążącymi do zatrzymania procesu inwestycyjnego, poprzez odmowę wydania przez Organ decyzji środowiskowej na rzecz Inwestora.

Inwentaryzacja przyrodnicza jest niezbędna, jeśli dane przedsięwzięcie budowlane obejmuje działania na terenie zielonym. Przed rozpoczęciem planowanych inwestycji, należy zgromadzić wszelkie pozwolenia, dokumenty i dane, które dotyczą realizacji zagospodarowania określonego terenu. Jednym z ważnych elementów pełnej oceny środowiskowej, które trzeba przedłożyć, jest inwentaryzacja przyrodnicza terenu inwestycji wraz z terenami przylegającymi.

Czym charakteryzuje się taki rodzaj pozwoleń i co należy zrobić, by je uzyskać? Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w niniejszym artykule. 

Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych w określonych przypadkach stanowi punkt wyjścia do rozpoczęcia starań o możliwość realizacji inwestycji, która może w pewien sposób wpłynąć na środowisko. Wniosek o jej uzyskanie musi uwzględniać wszystkie ustawowe wymagania i zawierać określone w prawie załączniki. Pytanie brzmi, kiedy tak naprawdę niezbędne staje się jej uzyskanie? Jakie cechy kwalifikują przedsięwzięcie do grupy, dla której decyzja środowiskowa jest obligatoryjna? W końcu, jakie pozwolenia wymagają uprzedniego uzyskania takiej właśnie decyzji?

Ostatnimi czasy mamy do czynienia z istotnymi zmianami nie tylko obszarze gospodarki odpadami, ale również przepisów regulujących postępowanie inwestycyjne przed Organami administracji publicznej.

Rada Ministrów przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które przedłożone zostało przez ministra środowiska. Jakich zmian można oczekiwać i co przyjęcie owego aktu prawnego oznacza dla firm prowadzących inwestycje kwalifikowane do wskazanej powyżej grupy?