Od 1 stycznia 2023 r. będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące odbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. Mowa tutaj m.in. o nowelizacji ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach. Co to oznacza w praktyce? Jak zmieni się funkcjonowanie firm budowlanych i przedsiębiorstw odbierających odpady? Zapraszamy do lektury.

Prawo ochrony środowiska – zmiany w 2023 r.

Artykuł 101a. ustawy o odpadach uchwalono w listopadzie 2021 r. i ma obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. Oznacza to, że przedsiębiorcy mieli kilkanaście miesięcy, aby przygotować się do nowego sposobu funkcjonowania. Przyjrzyjmy się bliżej, co wnoszą przemiany prawne.

Najważniejszym skutkiem zmiany przepisów o ochronie środowiska jest brak możliwości odbierania zmieszanych odpadów budowlanych przez firmy odbierające takie odpady. Kod „17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu” będzie więc wykorzystywany bardzo rzadko.

Co jeszcze warto wiedzieć o nowych przepisach dotyczących oceny stanu środowiska?

k

1. Odpady budowlane i rozbiórkowe podzielono na 2 kategorie: odpady wytwarzane przez podmioty gospodarcze oraz gospodarstwa domowe (takimi odpadami zajmują się systemy gminne).

2. Wszystkie odpady budowlane trzeba segregować z podziałem na 6 lub więcej frakcji.

3. Obowiązek selektywnej zbiórki odpadów rozbiórkowych i budowlanych nie dotyczy odpadów:

 • z gospodarstw domowych,
 • przyjmowanych do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów),
 • dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji opisanej w art. 66 ust. 5 Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Chociaż osoby fizyczne nie muszą zmieniać sposobu oddawania odpadów budowlanych (obowiązek sortowania ich spoczywa na odbiorcy), nowelizacja przepisów dotyczy przede wszystkim:

 • firm budowlanych,
 • podmiotów zlecających prace budowlane,
 • przedsiębiorstw odbierających odpady budowlane.

Prawo ochrony środowiska – nowelizacja przepisów w praktyce

Od początku roku 2023 odpady budowlane i rozbiórkowe muszą być zbierane i odbierane z podziałem na co najmniej 6 sekcji. O jakich frakcjach mowa?

 • Drewno.
 • Metale (odpady metalowe i kable).
 • Szkło.
 • Tworzywa sztuczne (np. styropian czy rury PVC).
 • Gips i materiały zawierające gips.

Odpady mineralne (beton, cegły, gruz ceglany, płytki, materiały ceramiczne, kamienie, odpady z remontów i przebudowy dróg).

Odpady mogą być zmieszane tylko w obrębie danej kategorii (np. materiały miedziane, stalowe i aluminiowe).

Wytwórca wyżej wymienionych odpadów powinien więc wstępnie posegregować je na odpowiednie frakcje. Jeżeli tak się nie stanie, firma odbierająca może ich nie usunąć. Przy planowaniu wszelkich robót, podczas których powstają odpady budowlane, należy uwzględnić podział na podane frakcje i zastosować dopasowane kontenery.

Karta przekazania odpadów z kodem 17 09 04 nie świadczy o złamaniu nowych przepisów, musi jednak dotyczyć zmieszanych odpadów budowlanych, których nie można posegregować do wymienionych frakcji. Jeśli mają Państwo zgromadzone zmieszane odpady po budowie, rozbiórce czy przebudowie budynków, a chcą uniknąć kłopotliwego sortowania, warto przemyśleć przekazanie ich odpowiedniej firmie przed 1 stycznia.

Prawo ochrony środowiska – o czym jeszcze trzeba pamiętać?

 • Przepisy ustawy o odpadach nie obejmują materiałów w stanie naturalnym, które wykorzystano do celów budowlanych (np. piasek).
 • Odpadów budowlanych nie można uznawać za komunalne.
 • Odrębne zasady funkcjonują w kwestii uznawania podmiotu za wytwórcę odpadów powstałych w wyniku świadczenia usług budowlanych (art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach).
 • Odrębne zasady prowadzenia ewidencji odpadów funkcjonują w przypadku odpadów budowlanych wytworzonych w ramach świadczenia usług poza siedzibą przedsiębiorstwa.
 • Z obowiązku ewidencji zwolnieni są wytwórcy określonych ilości odpadów.

Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska i konsekwencje niezastosowanie się do przepisów

Nowelizacja przepisów związanych z ochroną środowiska naturalnego ma realny wpływ na wszystkie organizmy żywe. Zanieczyszczenie stanowi źródło zagrożenia dla zdrowia ludzi, nawet w przypadku odpadów budowlanych, dlatego należy stosować się do instrukcji ustawodawców.

Ignorowanie przepisów i powodowanie zanieczyszczenia powierzchni ziemi powoduje jednak nie tylko długotrwałe zmiany w naturze, ale również bardziej namacalne konsekwencje dla przedsiębiorców. Jeżeli podmiot odpowiedzialny za wytworzenie lub odbiór nie zastosuje się do nowelizacji ustawy, ryzykuje otrzymaniem wysokiej administracyjnej kary pieniężnej – od 1000 nawet do 1 000 000 zł. Ponadto działalność podmiotu może zostać wstrzymana, a zezwolenia na legalną działalność – cofnięte.

Ocena stanu zanieczyszczenia środowiska – profesjonalne doradztwo

Nowelizacje ustaw, niezależnie od ich przedmiotu, często powodują problemy w kwestiach wdrożeniowych. Jeśli prowadzą Państwo firmę i poszukują dodatkowych informacji dotyczących zmiany przepisów dotyczących ochrony środowiska, warto zaufać specjalistom z branży.

EKO-PROJEKT to biuro konsultingowe i outsourcingowe, które pomoże Państwu zaplanować prace budowlane takie jak:

 • budowa,
 • przebudowa lub remont,
 • rozbiórka,
 • wyburzanie,
 • montaż i demontaż.

Dzięki naszym specjalistom realizacje budowlane, wydawanie oraz odbieranie odpadów czy inne projekty odbędą się zgodnie z prawem oraz zasadami ochrony środowiska. Jesteśmy ściśle zaangażowani w każde zlecenie, dlatego mogą być Państwo pewni indywidualnego podejścia do problematycznych kwestii. Doświadczony, interdyscyplinarny zespół pozwala nam spojrzeć na Państwa inwestycje z wielu perspektyw, dlatego warto nam zaufać.

FAQ:

1. Kiedy wchodzi w życie nowelizacja ustawy o odpadach?

Przepisy uchwalono w listopadzie 2021 r. z datą uprawomocnienia 1 stycznia 2023 r.

2. Na jakie frakcje trzeba segregować odpady budowlane?

Odpady z remontów czy rozbiórek muszą być podzielone na co najmniej 6 frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips i odpady mineralne.

3. Jakie są konsekwencje niezastosowania się do przepisów dotyczących segregacji odpadów budowlanych?

W zależności od sytuacji przedsiębiorstwo ryzykuje wysoką karą administracyjną, wstrzymaniem działalności albo cofnięciem zezwoleń na legalne świadczenie usług.

Oceń artykuł

Ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi - art. 101a. ochr. środowiska

5 / 5 na podstawie 4 głosów