Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska już od siedmiu lat prowadzi postępowanie dotyczące budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. Konkretnie chodzi o procedury niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a sama elektrownia miałaby powstać na terenie województwa pomorskiego. Przedstawiamy szczegóły działań GDOŚ.

Postępowanie ws. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – kalendarium

Pełna nazwa omawianych czynności prawnych to postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa.

Związane z nim procedury toczą się od 5 sierpnia 2015 roku. Co wydarzyło się przez te siedem lat? Oficjalna witryna gov.pl Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska podaje najważniejsze informacje:

 • 5 sierpnia 2015 – na wniosek PEJ, czyli Polskich Elektrowni Jądrowych sp. z o.o. (która wówczas nosiła jeszcze nazwę PGE EJ 1 sp. z o.o.) rozpoczyna się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Celem takiego postępowania jest zbadanie wpływu inwestycji na środowisko i zdrowie ludzi oraz wskazanie, jak ten wpływ zminimalizować.
 • 25 maja 2016 – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje postanowienie, w którym określa zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
 • 4 czerwca 2016 – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje kolejne postanowienie, którym tym razem zawiesza postępowanie do czasu przedłożenia wspomnianego raportu przez wnioskującą spółkę.
 • 29 marca 2022 – Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z o.o. składa raport o oddziaływaniu budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.
 • 2 kwietnia 2022 – PEJ rozpoczyna cykl eksperckich spotkań informacyjnych z mieszkańcami gminy Choczewo, a konkretnie wsi Sasino, Jackowo i Kopalino. Wydarzenie ma na celu edukowanie obywateli na temat wydanego raportu i założeń inwestycji.
 • 6 czerwca 2022 – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydaje postanowienie, na mocy którego podejmuje zawieszone w roku 2016 postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla elektrowni.
 • 25 lipca 2022 – zanim Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wyda decyzję, występuje do organów współdziałających o zajęcie stanowiska w sprawie środowiskowych uwarunkowań. Składa pisma do Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni, Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
 • 16 września 2022 – rozpoczynają się konsultacje z sąsiadami Polski. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazuje raport tzw. państwom narażonym, które mogą zgłosić uwagi i przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.
 • 2 listopada 2022 – rząd przyjmuje uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Co wiemy z uchwały w sprawie budowy elektrowni jądrowej?

Decyzją rządu, usankcjonowaną przez wspomnianą uchwałę, pierwsza elektrownia jądrowa w naszym kraju będzie oparta na amerykańskiej technologii reaktorów AP1000 przedsiębiorstwa Westinghouse Nuclear. Moc elektrowni będzie wynosić do 3750 MWe. Budowa ruszy w 2026 i ma potrwać do 2033 roku, w którym też nastąpi uruchomienie pierwszego bloku elektrowni. Przy realizacji projektu polska Rada Ministrów będzie współpracować z rządem USA.

Zgodnie z wiadomościami na oficjalnej witrynie Ministerstwa Klimatu i Środowiska Minister Anna Moskwa nie tylko potwierdziła wybór partnera ze Stanów Zjednoczonych do budowy pierwszej elektrowni, ale także wyraziła gotowość swojego resortu na kolejny projekt. Zdaniem Rady Ministrów konieczne są przyspieszone przygotowania do budowy drugiej wielkoskalowej elektrowni jądrowej na terenie Polski.

Nadzór Państwowej Agencji Atomistyki

Oprócz rządu i inwestora jedną z najważniejszych postaci w całym procesie decyzyjnym jest PAA – Państwowa Agencja Atomistyki. Instytucja będzie pełnić funkcję regulatora, czyli dozoru jądrowego, a tym samym odpowiadać za prawidłową budowę i działalność elektrowni. Wszystko po to, żeby ochrona radiologiczna i bezpieczeństwo jądrowe były na odpowiednio wysokim poziomie.

We wrześniu spółka Polskie Elektrownie Jądrowe złożyła wniosek do Prezesa PAA o niezależną weryfikację analiz bezpieczeństwa planowanych elektrowni jądrowych. Zostaną przy tym uwzględnione zarówno polskie, jak i międzynarodowe wymagania co do bezpieczeństwa jądrowego. Na wydanie decyzji Prezes PAA ma 6 lub 9 miesięcy, w zależności od stopnia skomplikowania sprawy.

Jakie korzyści przyniesie Polakom elektrownia jądrowa?

Zgodnie z aktualnościami na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów cele, a jednocześnie wyzwania związane z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej są następujące:

 • zróżnicowanie miksu energetycznego w naszym kraju,
 • pozbawienie węgla statusu dominującego źródła energii,
 • ograniczenie roli gazu ziemnego jako paliwa przejściowego,
 • zapewnienie Polakom bezpieczeństwa energetycznego,
 • trwałe uniezależnienie się od dostaw i nośników energii z Rosji,
 • obniżenie i ustabilizowanie cen prądu,
 • obniżenie emisji gazów w sektorze elektroenergetycznym,
 • rozwój energetyki jądrowej jako nowego sektora gospodarki.

Zgodnie z danymi opublikowanymi w ramach programu Świadomie o atomie poparcie dla budowy elektrowni jądrowych w Polsce jest najwyższe od 10 lat. Inwestycja przyniesie korzyści nie tylko na skalę kraju, ale także regionu, dla którego przewidziano tysiące nowych miejsc pracy, stabilne wsparcie finansowe oraz rozwój nowoczesnych technologii i edukacji.

FAQ:

1. Czy w Polsce powstanie elektrownia jądrowa?

Tak – w listopadzie 2022 rząd przyjął uchwałę w sprawie budowy wielkoskalowych elektrowni jądrowych w Rzeczypospolitej Polskiej. Minister klimatu zapowiada budowę dwóch wielkoskalowych elektrowni jądrowych.

2. Kiedy powstanie elektrownia jądrowa w Polsce?

Inwestycja zakłada rozpoczęcie budowy w 2026 roku i uruchomienie pierwszego bloku elektrowni w 2033 r.

3. Gdzie będzie zbudowana pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce?

Inwestycja rusza na terenie województwa pomorskiego w gminie Choczewo. Jako najkorzystniejszą dla środowiska i najbezpieczniejszą dla mieszkańców lokalizację wybrano Lubiatowo-Kopalino.

Oceń artykuł

Elektrownia jądrowa w Polsce – najważniejsze informacje

5 / 5 na podstawie 4 głosów