Coraz chętniej ograniczamy konsumpcję dóbr, które mogą w jakimkolwiek stopniu niekorzystnie wpłynąć na środowisko naturalne. Niechętnie realizujemy również takie działania, które z całą pewnością pozostawią na planecie dużą lub mniejszą skazę. Główny udział ma w tym rosnąca wiedza na temat ekologii wśród młodzieży i osób dorosłych, którzy zauważają destrukcyjny wpływ ludzkości na przyrodę. Miarę analizującą wpływ na planetę danej osoby, organizacji lub produktu, jest ślad węglowy – co to jest? Chętnie odpowiemy!

Czym jest ślad węglowy?

Pewne zmiany klimatyczne są zupełnie normalne, a ich skutki przewidywalne, mogą stanowić np. standardowy cykl życia planety. Inaczej jest z działaniami stricte ludzkimi, które wbrew pozorom wywołują na świecie ogromne zmiany klimatyczne, mogące zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie całej planety. Czynniki antropogeniczne obejmują działania pojedynczych osób, grup ludzi, organizacji, rządów oraz firm.

Wszyscy w pewnym stopniu zostawiamy na naszej planecie niewielką skazę, mały ślad – ślad węglowy. To właśnie ten bardzo istotny parametr rozpoznawalny już na całym świecie informuje o tym, jak bardzo jednostki i przedsiębiorstwa wpływają na generowanie do atmosfery gazów cieplarnianych na skutek konkretnych działań.

Ślad węglowy opisuje się za pomocą parametru tCO2e, który odpowiada 1 tonie ekwiwalentu dwutlenku węgla. Jest to miara ustandaryzowana i ogólnie przyjęta jako sposób opisania niekorzystnego wpływu danej jednostki na globalne ocieplenie klimatu.

Ślad węglowy – co to oznacza dla przeciętnej osoby?

Ślad węglowy to parametr, który wbrew obiegowej opinii nie obejmuje wyłącznie dużych przedsiębiorstw, kopalń czy zakładów wytwórczych, petrochemicznych i innych uchodzących za silnie destrukcyjne. Ślad węglowy pozostawią także pojedyncze osoby, które swoimi działaniami mogą zachwiać równowagą środowiskową i w mniejszym lub większym stopniu przyczynić się do pogorszenia jej stanu. Tutaj w rolę wchodzi głównie konsumpcja dóbr, wyprodukowanych przez firmy pozostawiające po swoich działaniach duży ślad węglowy, czyli generujące do atmosfery mnóstwo gazów cieplarnianych. Kupowanie przedmiotów wyprodukowanych w sposób niezgodny z założeniami ekologii sprawia, że to my – ostateczni klienci – tak naprawdę ponosimy za nie odpowiedzialność.

Co zostawia największy ślad węglowy?

Największy ślad węglowy zawsze pozostawiają przedsiębiorstwa, które w procesie produkcji poszczególnych produktów wykorzystują mnóstwo gazów cieplarnianych, uwalnianych do atmosfery. To przede wszystkim kopalnie, które eksploatują naturalne złoża planety za pomocą maszyn zasilanych paliwem ciekłym lub stałym, nie planując żadnych działań rekompensujących. Powinny one pokryć wartość gazów cieplarnianych wyemitowanych do atmosfery w trakcie produkcji konkretnego wyrobu czy usługi.

Z tego względu coraz więcej firm w swoich działaniach stara się wykorzystywać surowce odnawialne i ponownie przetwarzać materiały uznawane za odpady stawiając głównie na recykling. Podobnie duży parametr śladu węglowego mają firmy transportowe, w tym lądowe, powietrzne czy morskie. Wbrew pozorom do tej grupy należy także żywność, energia oraz dobra elektroniczne.

Duży ślad węglowy organizacji pozostawiają także inne działalności, których funkcjonowanie opiera się na eksploatowaniu naturalnych dóbr planety, bez ich rekompensowania. Z tego względu coraz więcej koncernów stara się polegać na redukcji emisji gazów cieplarnianych i zostało zobligowanych prawnie do obliczania śladu węglowego.

Jak zmniejszyć ślad węglowy?

Wartość śladu węglowego można z łatwością zmniejszyć, optymalizując działania swojej marki w sposób zgodny z założeniami tego parametru. Działania te wbrew obiegowej opinii wcale nie muszą wiązać się z pogorszeniem warunków pracy, podwyższeniem ceny gotowych produktów czy ich wolniejszą produkcją. Współczesna technologia sprawia, że tak naprawdę obniżenie wielkości śladu węglowego to wyłącznie kwestia zaangażowania przedsiębiorcy, nie zaś dużych nakładów finansowych oraz wysokich inwestycji, które mogą zachwiać kondycją finansową firmy. W ten sposób można ułatwić specjalnym komórkom prognozowanie skutków zmian klimatu. Wystarczy:

  • ograniczyć zużycie nieekologicznej energii, np. montując panele fotowoltaiczne czy też wykorzystując energię pochodzącą z elektrowni wiatrowej lub wodnej;
  • zmniejszyć liczbę urządzeń pobierających duże ilości prądu na rzecz tych nowocześniejszych, które cechują się wysoką sprawnością;
  • zadbać o optymalne zarządzanie transportem i dostarczać jedną transzą jak największe ilości produktów do najodleglejszych zakątków całego świata;
  • współpracować z firmami chwalącymi się korzystnym parametrem śladu węglowego;
  • zmienić zużycie nieekologicznych tworzyw na rzecz tych pochodzących z recyklingu, np. w postaci papierowej torby w miejsce foliowej jednorazówki;
  • jak najczęściej obliczać ekwiwalent dwutlenku węgla, co pozwoli szybko reagować na niekorzystne zmiany wynikające np. z wprowadzenia do firmy nowych, prądożernych urządzeń.

Jak obliczyć ślad węglowy produktu?

Obliczenie śladu węglowego produktu to bardzo trudny i skomplikowany proces, który obejmuje wszystkie etapy jego produkcji, magazynowania czy transportu, aż na utylizacji kończąc. Producenci, chcąc nieco ułatwić sobie zarządzanie śladem węglowym, wykorzystują między innymi metodę uwzględniającą ślad węglowy powstały w trakcie wydobycia surowców, ich obróbki i magazynowania. Inne z kolei do tych wartości doliczają także recykling wyrobów po okresie ich eksploatacji. To oznacza precyzyjną analizę całego pełnego cyklu życia produktu. To właśnie idea śladu węglowego.

Obliczanie śladu węglowego jest trudne, dlatego z reguły wymaga zatrudnienia i zorganizowania specjalnej komórki, zajmującej się precyzyjnym szacowaniem wszystkich parametrów dotyczących produkcji danego dobra lub świadczenia wybranej usługi. Liczy się zużycie energii, emisję gazów cieplarnianych w trakcie transportu wewnętrznego i zewnętrznego, a także emisję pośrednią, np. wygenerowaną przez aparaturę wynajmowanego magazynu.

FAQ:

1. Co to jest ślad węglowy?

Ślad węglowy to parametr, będący sumą emisji gazów cieplarnianych w trakcie produkcji danego wyrobu, jego magazynowania, transportu lub składowania i eksploatacji przez ostatecznego konsumenta. Z reguły ślad ten świadczy bezpośrednio o wpływie danego dobra na kondycję całej planety.

2. Co zostawia największy ślad węglowy?

Największy ślad węglowy organizacji pozostawia z reguł przemysł wydobywczy, transportowy oraz magazynowy, a także spożywczy czy petrochemiczny.

3. Jak obliczyć ślad węglowy produktu?

Aby obliczyć ślad węglowy produktu, należy wziąć pod uwagę emisję gazów cieplarnianych na każdym etapie jego produkcji, magazynowania czy transportu wewnętrznego i zewnętrznego. Z tego względu większość przedsiębiorców, sprawdzają emisje gazów cieplarnianych, wyodrębnia specjalną komórkę zajmującą się wyłącznie tym zagadnieniem.

Oceń artykuł

Ślad węglowy – kompendium wiedzy

3.7 / 5 na podstawie 12 głosów