W związku z nowym brzmieniem ustawy "Prawo Wodne" informujemy o zmianach w toku postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (...) zostanie wprowadzony zapis w art. 64 (poprzez dodanie pkt 4) - postanowienie o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii "organu właściwego do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo Wodne".

W praktyce oznacza to, że po 1.01.2018 r. w toku postępowań wszczętych, a niezakończonych (tzn. takich dla których postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest w toku) nastąpi konieczność zwrócenia się o opinię do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie.

Z naszej wieloletniej praktyki oceniamy, iż wprowadzone od 1 stycznia 2018 r. zmiany, niestety nie wpłyną pozytywnie na czas i sprawność wydawania decyzji środowiskowych.

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Uwaga! Nowy Organ opiniujący w postępowaniu o wydanie decyzji środowiskowej

5 / 5 na podstawie 2 głosów