Szanowni Państwo,

24 stycznia 2018 r. powstał rejestr, który dotyczy jednostek wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach, a także prowadzących gospodarkę odpadami, który działa na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.).

To zaś oznacza, że przed dniem 1 marca przedsiębiorcy wprowadzający:

  • konkretny sprzęt i jego autoryzowanych przedstawicieli,
  • akumulatory lub baterie,
  • pojazdy,
  • pakowane produkty na rynku krajowym,
  • opony na rynku krajowym,
  • oleje smarowe na rynku krajowym,

a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, obowiązkowo muszą uregulować roczną opłatę związaną z rejestrem BDO. Wynika to bezpośrednio z art. 57 ust. 3. Ustawy o odpadach.

Specjalnie do tego celu utworzone powinno zostać konto w Urzędzie Marszałkowskim, w którym nastąpiła rejestracja w BDO.

Opłata roczna BDO - stawki są następujące:

  • mikroprzedsiębiorstwa - 100 zł,
  • reszta podmiotów gospodarczych - 300 zł.

Należy bezwzględnie pamiętać, że niespełnienie powyższej powinności może prowadzić do wykreślenia z rejestru BDO i kłopotów z dalszym prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to niezwykle istotne przede wszystkim z tego względu, że po wykreśleniu nie ma możliwości zarejestrowania się przy podaniu tych samych danych.

Odstępstwa od powyższej zasady:

Opłata nie następuje w przypadku rejestracji w tym samym roku (oznacza to, że wpisów za 2019 rok rozliczać nie trzeba). Zwolnienie od opłaty następuje również w przypadku jednostki zarejestrowanej w EMAS w roku, w którym pojawił się wpis do rejestru.

Oprócz powyższych zwolnień występują jeszcze dodatkowe ulgi. Opłaty nie muszą uiszczać również:

- przedsiębiorcy, którzy do dnia 24 stycznia 2018 r. złożyli zawiadomienie zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

-przedsiębiorcy składający zawiadomienie na podstawie art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

W przypadku pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z naszym działem konsultingu i stałej obsługi firm w zakresie ochrony środowiska.

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Opłata roczna - rejestr BDO

3.4 / 5 na podstawie 16 głosów