W myśl postanowień ustawy z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21) marszałkowie województw zobowiązani są do prowadzenia rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Rejestr ten stanowi integralną całość z Bazą danych o produktach, opakowaniach oraz gospodarce odpadami (określanej w skrócie jako BDO).

Kto zobowiązany jest do rejestracji w BDO?

W ustawie wskazano podmioty, które zobowiązane zostały do rejestracji w BDO oraz do uiszczania wynikających z tego faktu opłat. Są to:

  • podmioty, które wprowadzają na rynek sprzęt elektroniczny i elektryczny oraz ich autoryzowani przedstawiciele;
  • podmioty wprowadzające na rynek baterie i akumulatory;
  • podmioty wprowadzające na rynek pojazdy;
  • podmioty produkujące i importujące opakowania oraz ich wewnątrzwspólnotowi nabywcy;
  • podmioty wprowadzające na terytorium Polski produkty w opakowaniach;
  • podmioty wprowadzające na terytorium Polski opony;
  • podmioty wprowadzające na terytorium Polski oleje smarowe.

BDO – wysokość opłat

1 grudnia 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji upubliczniono projekt rozporządzenia Ministra Środowiska, w którym zawarto wysokość opłaty za rejestrację w BDO oraz wysokość opłaty rocznej. Zgodnie z rozporządzeniem stawki opłaty wyniosą:

  • 150 złotych dla mikroprzedsiębiorców;
  • 850 złotych dla pozostałych przedsiębiorców.

Termin uiszczania opłat rocznych wyznaczony został na koniec lutego (w roku, którego dotyczy opłata). Podmioty, które dokonały opłaty rejestrowej, zwolnione są w danym roku z obowiązku uiszczenia opłaty rocznej.

Zwolnienie z opłaty rejestrowej

Przedsiębiorcy wpisani do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami mogą zostać zwolnieni z obowiązku uiszczenia opłaty rejestrowej, pod warunkiem przedstawienia potwierdzenia dobrowolnego udziału w systemie ekozarządzania i audytu EMAS.

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – wysokość opłat

5 / 5 na podstawie 1 głosów