Szanowni Państwo, 

24 lipca Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 lipca 2019 roku, związaną ze zmianą ustawy o odpadach, a także z przekształceniem innych ustaw. Zatwierdzona przez Prezydenta nowa ustawa,  będzie funkcjonowała od 13 sierpnia 2019 roku. 

Przepisy, które już niebawem wejdą w życie, mają na celu doprecyzowanie artykułów zawartych w ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku. Nowa ustawa będzie obejmować przepisy odnoszące się do funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach, a także o gospodarce odpadami. W zakresie utworzenia modułów ewidencyjnego i sprawozdawczego obecnie przeprowadzane są prace. Planowane zmiany pozwolą na znacznie efektywniejsze wprowadzenie elektronicznego modułu sprawozdawczego, wykorzystywanego do ewidencji odpadów. 

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku zostanie skorygowana. Artykuły dotyczące posługiwania się dokumentami w papierowej formie będą z niej wykreślone. Przekształcenie ma na celu rezygnację z tej formy w zakresie ewidencji odpadów, sprawozdawczości, wniosków o wpis, aktualizację oraz wykreślenie z rejestru. Jedynie dla przedsiębiorców zagranicznych oraz innych osób zagranicznych pozostanie możliwość składania wniosków w formie pisemnej. 

Od dnia 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywać także prowadzenie ewidencji odpadów, rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produktów w opakowaniach i gospodarujących odpadami, a także sprawozdawczości jedynie w elektronicznej formie. Będzie się to odbywać przy pomocy indywidualnych kont w systemie Bazy danych o produktach oraz o gospodarce odpadami. 

Na mocy nowej ustawy doprecyzowane zostały również przepisy dotyczące samego działania Bazy danych jako systemu elektronicznego. Wyszczególnione zostały także informacje, które podmioty rejestrujące w rejestrze są zobowiązane do przekazywania. Nowa strona Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami dostępna jest pod adresem  https://bdo.mos.gov.pl/. Pojawiają się na niej również informacje, odnoszące się do najnowszych zmian. 

Informujemy, że przydzielony Państwu dedykowany konsultant będzie informował Państwa na bieżąco o wszelkich zmianach i nowych wytycznych w ramach stałej obsługi i konsultingu związanych z ochroną środowiska

 

harmonogram prac BDO

 

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Informacja o zmianie Ustawy o odpadach oraz innych ustaw w zakresie BDO

5 / 5 na podstawie 1 głosów