Szanowni Państwo,

w dniu 24 stycznia Minister Środowiska wydał komunikat o utworzeniu rejestru - tzw. Bazy Danych o Odpadach (BDO).

Obowiązek rejestracji dotyczy m.in. podmiotów:

 • wprowadzających produkty w opakowaniach, opakowania
 • gospodarujących odpadami (wytwarzających, zbierających, przetwarzających, transportujących)
 • wprowadzający produkty - opony, oleje
 • wprowadzający sprzęt, baterie i akumulatory
 • eksportujący opakowania i produkty w opakowaniach

Od momentu utworzenia rejestru macie Państwo 6 miesięcy (do 24.07.2018 r.) na zarejestrowanie się w nim.

Wpis do rejestru jest płatny. Wysokość opłaty wynosi:

 • dla mikroprzedsiębiorców - 100 zł
 • dla pozostałych przedsiębiorców - 300 zł

Wpis do rejestru wiąże się również z koniecznością uiszczania raz w roku tzw. opłaty rocznej w wysokości:

 • dla mikroprzedsiębiorców - 100 zł
 • dla pozostałych przedsiębiorców - 300 zł

Z uwagi na to, że w chwili obecnej nie wszystkie spośród 16 Urzędów Marszałkowskich potrafią wskazać numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę rejestrową, (a potwierdzenie jej uiszczenia jest niezbędnym załącznikiem do składanego wniosku o wpis), Eko-Projekt dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej wyjaśnić wszelkie wątpliwości i przekazać Państwu komplet informacji dotyczącej zarówno rejestracji, jak i obowiązku uiszczenia opłaty. 

Uwaga dla firm wprowadzających sprzęt/baterie/akumulatory:

Tych Państwa, których dotyczy obowiązek uiszczania opłaty rocznej z tytułu wprowadzania sprzętu i/lub baterii i akumulatorów zalecamy wstrzymanie się z dokonywaniem opłaty. Od momentu utworzenia BDO nie należy wpłacać opłaty rocznej na konto GIOŚ, jak należało to robić w latach poprzednich. Niestety z uwagi na brak możliwości uzyskania jednoznacznych wyjaśnień ze strony właściwych organów administracji publicznej, nie ma na dzień dzisiejszy wiążącej informacji dot. sposobu wpłacania opłaty rocznej, którą od tego roku należy uiścić do Urzędu Marszałkowskiego (m.in. brak przypisanych właściwych numerów kont bankowych do dokonania wpłaty). Termin uiszczania opłaty, tj. do 28 lutego nie uległ zmianie. Wysokość opłaty rocznej jest od tego roku następująca:

 • dla mikroprzedsiębiorców - 100 zł
 • dla pozostałych przedsiębiorców - 300 zł

W przypadku pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami z działu konsultingu. Dołożymy wszelkich starań aby przekazać Państwu aktualne informacje dot. rejestru Bazy Danych o Odpadach (BDO) i należnych opłat.

W przypadku dalszych pytań/wątpliwości zachęcamy Państwa do kontaktu.

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Baza Danych o Odpadach (BDO) – nowe zasady i regulacje

5 / 5 na podstawie 1 głosów