Szanowni Państwo,

Od dnia 24 stycznia 2018 roku, organem prowadzącym rejestr podmiotów wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami jest właściwy dla siedziby Państwa firmy Urząd Marszałkowski.

Tym samym Główny Inspektorat Ochrony Środowiska zakończył prowadzenie rejestru wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterii i akumulatorów. Podmioty, które dotychczas były zarejestrowane w rejestrach prowadzonych przez GIOŚ są wpisywane do nowego rejestru BDO ( baza danych o odpadach) z urzędu (art. 234 ustawy o odpadach). Urzędy Marszałkowskie powinny dokonać wpisu w terminie 6-u miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru czyli do 23 lipca 2018 roku. Dokonując wpisu Urząd Marszałkowski przydzieli Państwu numer rejestrowy. Rejestr BDO obejmuje całą działalność związaną z odpadami.


W związku z powyższym przedsiębiorcy wprowadzający baterie i akumulatory powinni do 23 lipca 2018 roku złożyć do Urzędu Marszałkowskiego zgodnego z siedzibą firmy wniosek aktualizacyjny (aktualizacja polega na dopisaniu marek wprowadzanych baterii), a przedsiębiorcy wprowadzający opakowania powinni złożyć wniosek o wpis do rejestru do 23 czerwca 2018 roku (urząd ma 30 dni na dokonanie wpisu). Do urzędu marszałkowskiego należy przesłać wniosek oraz załączone oświadczenie o prawdziwości przekazanych informacji.

Nowy wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej bdo.mos.gov.pl w zakładce wnioski do pobrania https://bdo.mos.gov.pl/web/wnioski-do-pobrania Oryginalny wzór wniosku zawiera 37 stron.


W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z działem konsulttingu EKO-PROJEKT ponieważ wiemy, że poszczególne urzędy mają różne wymagania. Niektóre urzędy wymagają wszystkich elementów na jednym wniosku, a jeszcze inne na oddzielnych (baterie - aktualizacyjny, opakowania - o wpis do rejestru)

Opłata za rejestr (rejestrowa i roczna) wynosi:

  • 100 zł mikroprzedsiębiorcy
  • 300 zł pozostali przedsiębiorcy

Opłatę rejestrową płaci się w momencie rejestracji, w kolejnych latach płaci się opłatę roczną do 28-go lutego każdego roku. Wszyscy, którzy nie byli wcześniej zarejestrowani w GIOŚ (na baterie lub sprzęt elektryczny), rejestrując teraz opakowania w rejestrze BDO muszą zapłacić opłatę rejestrową na rachunek właściwego dla siedziby firmy Urzędu Marszałkowskiego. Pozostali, którzy byli zarejestrowani w rejestrze GIOŚ (na baterie lub sprzęt elektryczny) i mieli zgłoszone opakowania w urzędzie marszałkowskim do 2017 roku, nie płacą już dodatkowej opłaty rejestrowej za opakowania, tylko opłatę roczną do 28-go lutego, o której informowałam 25 stycznia 2018 r.

Tematyczne artykuły:

 

Oceń artykuł

Nowe zasady rejestracji i ewidencji podmiotów wprowadzających opakowania, ZSEiE oraz baterie i akumulatory

5 / 5 na podstawie 1 głosów