Informujemy Państwa, że  od dnia 1 stycznia 2019 wchodzi w życie ustawa VerpackG zobowiązująca wprowadzających produkty w opakowaniach na rynek niemiecki do rejestracji w systemie LUCID (polski odpowiednik rejestru BDO) do końca 2018 roku. Ustawa i obowiązek rejestracji dotyczy przedsiębiorców, którzy są odpowiedzialni za wprowadzanie materiałów opakowaniowych w relacji "B2C" - business-to-consumer.

Definicja opakowania (§ 3 VerpackG)

Ustawa dotyczy wszelkiego rodzaju opakowań, wśród nich opakowań sprzedażowych (Verkaufsverpackungen, opakowań, w które towar pakuje już jego producent) i opakowań wysyłkowych (Versandverpackungen, opakowań, w które towar pakuje dopiero sprzedawca wysyłkowy jako w drugie opakowanie obok opakowania sprzedażowego). § 3 ust. 8 VerpackG określa także „opakowania podlegające rejestracji w systemie” (systembeteiligungspflichtige Verpackungen). Są nimi te, które zazwyczaj trafiają do prywatnego konsumenta końcowego jako odpady. Obowiązki wynikające z ustawy dotyczą jedynie opakowań systemowych - przeznaczonych ostatecznie i w typowych przypadkach dla prywatnych konsumentów. Obowiązek rejestracyjny (§ 9) i zgłoszeniowy (§§ 10 i 11) ma miejsce jedynie w przypadku tego typu opakowań.

Obowiązek rejestracyjny (§ 9 VerpackG)

Jeżeli osoba wprowadza towary w opakowaniach na rynek niemiecki podlega obowiązkowi rejestracyjnemu w systemie LUCID (www.verpackungsregister.org). Wprowadzanie opakowania polega przykładowo na wprowadzeniu towaru zakupionego u producenta z innego kraju w opakowaniu sprzedażowym. Podobna sytuacja wystąpienia obowiązku rejestracyjnego ma miejsce, gdy sprzedawcy, którzy tylko odsprzedają towar zakupiony w Niemczech, pakują go przed wysłaniem regularnie w opakowania wysyłkowe. Realnie, będzie to dotyczyło każdego profesjonalnego sprzedawcy internetowego działającego na rynku niemieckim. Do końca 2018 r. będzie on musiał zarejestrować się w nowo utworzonym systemie LUCID.

Przebieg procesu rejestracyjnego

Rejestracji należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej https://lucid.verpackungsregister.org/ . Podać należy nazwę firmy, osobę odpowiedzialną (właściciela jeśli jest to działalność jednoosobowa, prezesa w przypadku spółek kapitałowych), adres e-mailowy i hasło. Gdy klikniemy na link aktywacyjny przesłany na podany przez nas adres będziemy mogli zalogować się na stronie systemu LUCID. Należy podać tam adres siedziby firmy, numer EU VAT (także zagraniczny, na przykład polski), numer rejestracyjny działalności (może to być numer w rejestrze handlowym, polskim KRS czy niemieckim Handelsregister) i znaki towarowe, służące wprowadzeniu towarów w opakowaniach na rynek niemiecki. W przypadku, gdy towar nie jest oznaczony żadnym znakiem towarowym, podajemy ponownie nazwę własnej firmy.

Dane będą opublikowane na stronie www.verpackungsregister.org najpóźniej 01.01.2019 r.

Obowiązek zgłoszeniowy (§§ 10 i 11 VerpackG)

Sprzedawcy internetowi, którzy wprowadzają na rynek niemiecki towary w opakowaniach muszą wedle obowiązujących przepisów zarejestrować się w firmie świadczącej usługi w zakresie zbiórki i utylizacji opakowań. Może to być na przykład www.gruener-punkt.dewww.interseroh.de lub www.take-e-way.de (ten świadczy usługi także w języku polskim). Sprzedawca musi podać ilość opakowań, które wprowadza na rynek i uiścić opłatę. Usługodawca oferuje infrastrukturę, dzięki której zbiera i utylizuje odpowiednie ilości odpadów.

Nowe przepisy VerpackG wymagają, aby sprzedawca zgłaszał ilości wprowadzonych na rynek niemiecki opakowań w systemie LUCID oraz swojemu usługodawcy. Oprócz okresowych zgłoszeń (§ 10 VerpackG) przepisy wprowadzają również obowiązek zgłoszenia podsumowującego w terminie do 15 maja za rok ubiegły (§ 11 VerpackG).

Kary w przypadku naruszeń przepisów  (§ 34 VerpackG)

Informujemy, że prawo w Niemczech jest bardzo restrykcyjne. Za nie wpisanie się do rejestru grożą dotkliwe kary finansowe. Niemcy mają bardzo szczelny system dotyczący regulacji w zakresie ochrony środowiska i nie ma możliwości obejścia przepisów. Kara za wprowadzanie towarów w opakowaniach na rynek niemiecki bez wcześniejszej rejestracji w systemie LUCID jest bardzo dotkliwa. Oprócz kary pieniężnej, grozi również  zakaz  wprowadzania towaru na kilka lat lub nawet na zawsze.

W przypadku wprowadzania na rynek niemiecki towarów w opakowaniach bez wcześniejszej rejestracji w systemie LUCID kara może wynieść do 200 000 EUR. Brak zgłoszenia okresowego czy podsumowującego lub jego niewłaściwa forma jest zagrożony karą do 10 000 EUR.

Tematyczne artykuły:

Oceń artykuł

Wejście w życie w Niemczech nowej ustawy o opakowaniach

5 / 5 na podstawie 2 głosów