Od 5.09.2014 r. w związku z nowym brzmieniem art. 188 ust. 1 Prawa ochrony środowiska zmienionym przez Ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw Pozwolenia zintegrowane wydawane są na czas nieoznaczony (bezterminowy).

Przepisy dopuszczają również, aby na wniosek prowadzącego Instalację, okres ten ograniczyć i zawnioskować  o wydanie pozwolenia zintegrowanego na czas określony. Przypadek ten w praktyce będzie miał prawdopodobnie zastosowanie sporadyczne, niemniej jednak warto wziąć go pod uwagę w przypadku instalacji uruchamianych w skończonym okresie czasu, z góry przewidzianym okresie zamknięcia.

W przypadku pozwoleń zintegrowanych wydanych na czas określony przed wejściem przedmiotowej zmiany przepisów,  na mocy art. 28 ust. 2 i 4 ustawy zmieniającej, ich czas obowiązywania powinien  być zmieniony automatycznie na nieokreślony z urzędu w okresie 3 miesięcy od daty wejścia w życie nowych przepisów.

Zasady wydawania pozostałych pozwoleń środowiskowych/sektorowych w zakresie czasu obowiązywania nie ulegają zmianie.

Tematyczne artykuły:

Oceń artykuł

Pozwolenia zintegrowane od 5 września 2014 r. bezterminowe!

5 / 5 na podstawie 2 głosów