W każdy nasz projekt zaangażowany jest zespół doświadczonych branżystów, dzięki temu możemy Państwu zagwarantować wysoką jakość dokumentacji oraz zarządzanie projektem ukierunkowane na zminimalizowanie czasu uzyskania decyzji.

Sprawy prowadzimy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do momentu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej.

Ponadto wykonujemy analizy ryzyka oraz pełne raporty początkowe w oparciu o akredytowane pobory i badania laboratoryjne na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.


Szczegółowy zakres usług:

 • Wnioski o wydanie/zmianę pozwoleń zintegrowanych (IPPC)
 • Konsultacje i analizy dot. zasadności uzyskiwania/zmiany pozwolenia zintegrowanego, podlegania pod standardy i konkluzje BAT, wyłączania i włączania instalacji powiązanych i peryferyjnych do pozwolenia oraz innych zagadnień formalno-prawnych związanych z pozwoleniami zintegrowanymi i dyrektywą IED
 • Akredytowane pomiary emisji do powietrza, ścieków i hałasu w ramach automonitoringu instalacji, wynikającego z decyzji IPPC
 • Analizy ryzyka IED, analizy zasadności wykonywania pełengo Raportu początkowego
 • Raporty początkowe do pozwoleń zintegrowanych w pełnym zakresie dyrektywy IED
  • określenie siatki poborów, dobór ilościowy i jakościowy parametrów, pobór i analiza chemiczna prób,
  • sprawozdanierozpoznanie historyczne gruntu,
  • analizy i studia graficzne terenu instalacji w kontekście uwolnień substancji stwarzających ryzyko.

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!