W każdy nasz projekt zaangażowani są doświadczeni branżyści, dzięki temu możemy Państwu zagwarantować wysoką jakość dokumentacji oraz zarządzanie projektem ukierunkowane na zminimalizowanie czasu uzyskania decyzji.

Ze względu na  specyfikę zagadnień ochrony powietrza, każdorazowo w ramach zlecenia, zapewniamy Państwu wizję na zakładzie i oględziny instalacji w aspekcie technicznym i emisyjnym.

Sprawy prowadzimy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do momentu uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej.


Szczegółowy zakres usług:

  • wnioski o wydanie pozwolenia na wprowadzanie do powietrza gazów i pyłów
  • zgłoszenia instalacji
  • konsultacje i analizy zasadności uzyskiwania pozwolenia, zmiany pozwolenia, zgłoszenia instalacji, podlegania pod standardy emisyjne LZO, spełniania standardów emisyjnych, imisyjnych oraz innych zagadnień związanych z emisją do powietrza
  • analizy oddziaływania zakładów i instalacji w kontekście emisji do powietrza
  • analizy uciążliwości zakładów w zakresie odorów i związków złowonnych
  • pomiary emisji i imisji zanieczyszczeń

Zapraszamy do kontaktu i współpracy!