Uzyskanie pozwolenia zintegrowanego wiąże się z pewnymi kosztami. Składając odpowiedni wniosek, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej. Jaka jest jej wysokość?

To zależy od charakteru firmy. Jeżeli podmiot mieści się w grupie dużych przedsiębiorstw, powyższa opłata wyniesie 2011 złotych. Mali i średni przedsiębiorcy, a także rolnicy muszą wziąć pod uwagę mniejszą kwotę - dokładnie 506 złotych. Oczywiście należy również wziąć pod uwagę koszty uzyskania ew. pełnomocnictwa, które ustalone zostały na poziomie 17 złotych.

Należną kwotę trzeba wpłacić na konto instytucji, która jest odpowiedzialna za rozpatrywanie wniosku. Może to być starosta, a w pewnych przypadkach, marszałek województwa. Konieczne jest dołączenie do kompletu dokumentów dowodu zapłaty. Przytaczane powyżej kwot zostały określone zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.).

Wzór umożliwiający wyznaczenie opłaty rejestracyjnej dla konkretnej instalacji znajduje się w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.2002.190.1591). Oprócz wszystkich wymienionych kwot może zaistnieć również konieczność wniesienia dodatkowej opłaty, która wynosi połowę wysokości opłaty rejestracyjnej. Dzieje się tak w przypadku dokonania modyfikacji w istniejącej instalacji.

Opłata rejestracyjna powinna zostać wpłacona na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Płatność musi zostać dokonana w złotówkach, a kwotę należy ustalić w oparciu o wymaganą zapłatę w euro, po kursie ustalonym przez NBP w czasie, kiedy ma być wniesiona powyższa opłata.

Podstawa prawna:

Podstawę prawną stanową: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2012.1282 ze zm.), a także rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2002 r. w sprawie wysokości opłat rejestracyjnych (Dz.U.2002.190.1591)

Tematyczne artykuły:

Oceń artykuł

Ile kosztuje wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego?

5 / 5 na podstawie 2 głosów