Szanowni Państwo,

z początkiem stycznia 2018 roku w życie wchodzi głośna nowelizacja ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. Najistotniejszą kwestią, która może mieć szczególne znaczenie dla wielu z Państwa, jest zmiana wprowadzająca tzw. opłatę recyklingową za reklamówki z tworzywa sztucznego, które są cieńsze od ustalonej w Ustawie wartości. Wszystko po to, aby zużycie takich foliówek znacznie się zmniejszyło i aby skłonić konsumentów do korzystania z toreb wielorazowych. Kluczową przesłanką jest również konieczność dopasowania polskich przepisów do prawa panującego już w Unii Europejskiej.

Ustawa wprowadza całkowity zakaz wydawania reklamówek z tworzyw sztucznych bez pobierania żadnej opłaty. Wynika z tego, że na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek doliczenia wspomnianej już opłaty recyklingowej. Maksymalnie może to być 1 zł. Nie ma jak na razie informacji, jaki będzie jej ostateczny kształt - wszystko zależy od rozporządzenia Ministerstwa, na które przyjdzie jeszcze poczekać. Jedno jest pewne - wszelkie zyski związane z pobieraniem opłaty za reklamówki foliowe będą musiały być przekazane do państwowej kasy. Wiadomo już, że rozliczenie środków będzie musiało nastąpić do 15 marca następnego roku (w stosunku do roku, w którym opłata - liczona łącznie - została pobrana przez przedsiębiorcę). Jeżeli chodzi o podstawy prawne, to we wszelkich kwestiach związanych z wprowadzaną opłatą ma zastosowanie ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – ordynacja podatkowa, a w szczególności dział III obejmujący podatkowe. Pierwszy raz powyższe przepisy będą obowiązywać w 2018 roku, a zatem czas na rozliczenie jest do 15 marca 2019 r.

Przedsiębiorcy mają w zaistniałej sytuacji dwa wyjścia - określić opłatę za torbę na poziomie pokrywającym jedynie opłatę recyklingową lub sprawić, by do całkowitego kosztu doliczyć jeszcze własny zysk.

Uwaga:

Powyższe przepisy odnoszą się do cienkich reklamówek wykonanych z tworzyw sztucznych, co oznacza, że opłacie muszą podlegać torby, których grubość nie przekracza 50 mikrometrów.

Ustawodawca przewidział również dolną granicę - reklamówki objęte opłatą recyklingową muszą być grubsze niż 15 mikrometrów. Wszystko po to, aby nie wprowadzać konieczności płacenia za cienkie foliówki służące do pakowania zakupów na wagę, takich jak owoce, warzywa itp. Takie torby, zgodnie z wytycznymi, nadal pozostaną bezpłatne.

Należy stanowczo zaznaczyć, że opłata jest obowiązkowa, a niedostosowanie się do nowych przepisów grozi karą w wysokości od 500 do nawet 20 000 zł. Nad całym procesem czuwać będzie Inspekcja Handlowa.

W przypadku pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktu z naszym działem konsultingu i stałej obsługi firm w zakresie ochrony środowiska.

Tematyczne artykuły:

Oceń artykuł

Opłata recyklingowa

5 / 5 na podstawie 1 głosów