Skala problemów dotyczących gospodarki odpadami, które znacznie zwiększyły m.in. statystyki pożarowe, osiągnęła negatywny szczyt zagrażający środowisku. W ramach szybkiej i skutecznej interwencji resort przygotował kilka znaczących zmian legislacyjnych, które mają na celu zaprzestać tego rodzaju działań w przyszłości. Projekty ustaw o gospodarce odpadami oraz o Inspekcji Ochrony Środowiska zostały zaktualizowane.

Zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska zmiany przepisów mają dążyć do poprawy efektywności systemu gospodarowania odpadami oraz wyeliminowania nielegalnych incydentów związanych z ich eksploatacją. Wskaźniki biją na alarm – priorytetem resortu jest absolutna minimalizacja zjawiska pożarów gromadzonych odpadów.

Legislacyjny oktet – 8 kluczowych zmian

Projekt zakłada wielowymiary zmiany, zmierzające do ścisłej regulacji prawnej w zakresie gospodarki odpadami.

Oto najważniejsze z nich:

1. Podmiotom, które zajmują się gospodarowaniem odpadami w zakresie zbierania, magazynowania oraz przetwarzania, zagwarantuje się zabezpieczenie finansowe. Ma to zapobiec negatywnym skutkom gospodarowania, np. porzucaniu odpadów po zamknięciu działalności.

2. Skrócenie okresu magazynowania odpadów przez przedsiębiorców z 3 lat do 1 roku oraz szacowanie masy dopuszczalnej składowanych odpadów.

3. Konieczność posiadania terenu gospodarowania odpadami na własność w zakresie odpadów niebezpiecznych i ich przetwarzania, co zobliguje podmioty do przestrzegania przepisów środowiska.

4. Wprowadzenie obowiązku monitoringu wideo obiektów zajmujących się gospodarowaniem odpadami, co zwiększy skuteczność oraz efektywność ich kontroli oraz pozwoli na identyfikację sprawców w przypadku jakichkolwiek wykroczeń.

5. Konfirmacja bezpieczeństwa użytkowania terenu przez Państwową Straż Pożarną.

6. Odrzucenie wniosków przedsiębiorców, którzy naruszają przepisy związane z gospodarką odpadami lub na których w przeszłości nakładano w związku z tym sankcje.

7. Zezwolenia na zbieranie odpadów w przypadku pojemności instalacji lub miejsca magazynowania przekraczajacego 3.000 ton rocznie będzie wydawać marszałek województwa.

8. Dopracowanie przepisów transgranicznego przemieszczania odpadów oraz uprawnienie policji do kontroli transportu, czego celem jest efektywny nadzór działalności w zakresie relokacji odpadów.

Zmiany w prawie – słuszny kierunek czy kontrowersje?

Wszystkie modyfikacje prawne mają na celu przede wszystkim udoskonalić system gospodarowania odpadami, wykluczyć ryzyko kolejnych pożarów oraz wyeliminować nieścisłości w systemie sankcji. Projekt zmian dodatkowo zakłada elastyczność w zakresie kontroli terenów gospodarowania odpadami w dowolnym terminie, zależnym od inspektorów ochrony środowiska bez konieczności wcześniejszego zawiadomienia podmiotów.

Na propozycje resortu zareagowała Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu, wnioskując o poprawki szczególnie w zakresie ograniczeń oraz zwiększenia opłat skarbowych za międzynarodowy transport odpadów. Ponadto wg Izby nowelizacja ustawy może doprowadzić do spadku poziomu recyklingu, utrudniać znalezienie lokalizacji dla działalności oraz ograniczać inwestycje budowlane.

Regulacje związane z gospodarką odpadami zaproponowane przez Ministerstwo Środowiska zostały już skierowane do Sejmu.  

Tematyczne artykuły:

Oceń artykuł

Ministerstwo Środowiska reaguje – zmiany w prawie

0 / 5 na podstawie 0 głosów