Zakończyliśmy opracowywanie Raportu oddziaływania na środowisko dla farmy fotowoltaicznej o mocy 250 MW – jest to najprawdopodobniej jedna z największych tego typu instalacji w tej części Europy.