Nowy projekt szczegółowo wskazuje sposób zarejestrowania i prowadzenia CRO, a także sposobu gromadzenia, zabezpieczenia i udostępniania informacji, które są w nim zamieszczone. Co warto wiedzieć o CRO? Przestawiamy najczęstsze wątpliwości wraz z odpowiedziami.

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (w skrócie CRO), utworzony został mocą ustawy z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881). Struktura CRO została zmodernizowana w 2017 roku, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 1667). 

Kto zobowiązany jest do rejestracji w CRO?

Zgodnie z postanowieniami ustawy, do rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej zobowiązani są:

  • operatorzy stacjonarnych urządzeń chłodniczych,
  • operatorzy pomp cieplnych oraz urządzeń klimatyzacyjnych,
  • operatorzy chłodni (w chłodniach lub przyczepach samochodów ciężarowych),
  • operatorzy stacjonarnych systemów ochrony przeciwpożarowych, które zawierają minimum 3 kilogramy substancji kontrolowanych bądź 5 ton ekwiwalentu CO2.

UWAGA! Mianem operatora określa się osobę będącą właścicielem danego urządzenia lub osobę, która je użytkuje.

Jak dokonać rejestracji w CRO?

Podobnie jak miało to miejsce w latach ubiegłych, rejestrację w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej, przeprowadzić można jedynie drogą elektroniczną. Rejestracji można dokonać osobiście lub przy pomocy osoby trzeciej. Co ważne, osoba, która wypełnia formularz rejestracyjny i dokonuje rejestracji w CRO, automatycznie staje się administratorem danego konta operatora. W takim wypadku administrator powinien zostać wskazany w KRS, CEiDG lub BIP danej jednostki organizacyjnej. Jeżeli administrator nie został wskazany w żadnym z tych dokumentów, powinien posiadać imienne pełnomocnictwo do pełnienia obowiązków w Centralnym Rejestrze Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej.

Działania na koncie w CRO

W systemie CRO możliwe jest dokonywanie następujących operacji:

  • Zmiana administratora konta w CRO – aby zmienić osobę administrującą kontem, należy wypełnić formularz aktualizacji danych (zamieszczony na stronie CRO i dostępny po zalogowaniu).
  • Aktualizacja danych operatora – podobnie jak w powyższym przypadku, informacje dotyczące operatora można zmienić poprzez formularz aktualizacji danych.
  • Zamknięcie konta – administrator może zamknąć konto w CRO poprzez formularz aktualizacji danych.
  • Dodawanie osób kontaktowych – administrator konta może dodawać lub usuwać współpracowników operatora, którym nadany zostanie dostęp do jego konta w CRO. Co istotne, osoby kontaktowe będą miały dostęp tylko do tych kart, do których administrator udzieli im dostępu.
  • Automatyczne sprawdzanie kompletności danych – system CRO weryfikuje wprowadzane dane pod względem kompletności oraz pod względem podstawowych błędów.
  • Powiadomienia dla serwisantów – serwisanci, którzy wypełnią dedykowany formularz zgłoszeniowy, otrzymają automatycznie wygenerowanie za każdym razem, kiedy numer ich certyfikatu zostanie podany przy wpisach do Karty Urządzenia. Formularz dla serwisantów można wypełnić bez konieczności logowania w systemie.

Może Cię to zainteresować:

Oceń artykuł

Centralny Rejestr Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej – co musisz wiedzieć?

3.7 / 5 na podstawie 3 głosów