Fermy drobiu są obecnie jedną z bardziej rozpowszechnionych hodowli zwierząt przemysłowych w Polsce. Ich działanie na dużą skalę wiąże się nierozerwalnie z oddziaływaniem na środowisko przyrodnicze, a także emitowaniem do niego określonych ilości substancji m.in. amoniaku, pyłu, siarkowodoru oraz odpadów, które mogą pogarszać lokalne warunki środowiskowe.

Osoby chcące prowadzić fermy drobiu są zobowiązane prawnie do tego, aby uzyskać szereg wymaganych decyzji i pozwoleń środowiskowych. W niektórych przypadkach poniżej 40.000 stanowisk wystarczy jedynie pozwolenia na emisję gazów i pyłów lub zgłoszenie lub inne pozwolenia sektorowe. Powyżej 40.000 stanowisk wymagane jest dla fermy drobiu Pozwolenie zintegrowane. 

Czym jest pozwolenie zintegrowane? Kto je wydaje? Kto powinien się o nie ubiegać? W poniższym artykule wyjaśniamy wszystkie najważniejsze kwestie związane z pozwoleniem zintegrowanym dla fermy drobiu w 2020 roku.

Kto wydaje pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu w 2020?

Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu w 2020 roku wydawane jest na wniosek podmiotu, który prowadzi wspomniane powyżej instalacje. Inaczej mówiąc, musi to być podmiot (osoba fizyczna lub firma), który ma uprawnienia do obsługi oraz eksploatacji instalacji lub taki, który podejmuje się realizacji nowej instalacji. Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do instalacji.

Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla fermy drobiu powinien zostać złożony do organu ochrony środowiska właściwego dla miejsca prowadzenia instalacji. Może nim być:

  • marszałek województwa - w przypadku, gdy są to instalacje z tzw. I listy tj. powyżej 210 DJP
  • starosta lub prezydent miasta - w przypadku miast na prawach powiatu, gdy są to instalacje z tzw. II listy tj. powyżej 40 DJP  a poniżej 210 DJP

Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu 2020 - kiedy powinniśmy się o nie ubiegać?

Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu w 2020 roku obowiązuje wszystkie instalacje, których funkcjonowanie może doprowadzić do znacznego pogorszenia się stanu środowiska i zanieczyszczenia jego poszczególnych elementów. Istotny jest tutaj fakt, że pozwolenie zintegrowane wydaje się dla instalacji, a nie dla zakładu, wbrew często błędnej interpretacji. Na terenie hodowli może się znajdować więcej instalacji, jednak należy pamiętać, że wymagane wtedy będzie uzyskanie pozwolenia dla każdej z nich oddzielnie  (ewentualnie łącznie na wniosek prowadzącego instalację).

Co należy rozumieć jako instalację? Zgodnie z przepisami znajdującymi się w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku, instalacjami są:

  • wszelkie obiekty budowlane, niebędące urządzeniami technicznymi, ani niestanowiące ich zespołów, których eksploatacja może powodować zanieczyszczenie środowiska,
  • urządzenia techniczne stacjonarne, a także cały ich zespół, które są powiązane technologicznie, ale dysponuje ten sam podmiot i znajdują się na terenie tego samego zakładu.

Szczegółowo określone instalacje, które wymagają pozwolenia zintegrowanego, można znaleźć w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 sierpnia 2014 roku, w sprawie instalacji, których funkcjonowanie może wpływać na znaczne zanieczyszczenie środowiska lub jego poszczególnych elementów. 

 

Kontakt

Eko-Projekt - pozwolenie zintegrowane dla Twojej fermy

Jeśli ubiegasz się o wydanie decyzji lub pozwolenia zintegrowanego dla fermy drobiu, ale nie masz zbyt wiele czasu na zajęcie się szczegółową dokumentacją, nasi specjaliści zrobią to za Ciebie. Nasz zespół ekspertów ma bogate doświadczenie we współpracy z zakładami, których celem jest uzyskanie wspomnianego pozwolenia. Jako specjaliści w swojej branży gwarantujemy najwyższą jakość usług, prowadzenie oraz profesjonalne zarządzanie projektem. Cechuje nas sprawne działania, dzięki czemu czas oczekiwania na przygotowanie dokumentacji jest maksymalnie skrócony. W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu.

Oceń artykuł

Pozwolenie zintegrowane dla fermy drobiu

3.4 / 5 na podstawie 5 głosów