Rozpoczynamy prace nad oceną oddziaływania na środowisko dla budowy jednej z największych w Polsce elektrowni zasilanej strumieniem biomasy.