Miło nam zakomunikować, iż podpisaliśmy ramową umowę w obszarze konsultingu i doradztwa środowiskowego ze spółką STRABAG w zakresie prowadzonych projektów infrastrukturalnych na terenie całego kraju.