Przetwarzanie danych osobowych kandydatów do pracy.

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest EKO – PROJEKT Sp. z o.o. S. K. z siedzibą w Poznaniu (60-277), przy ul. Grochowskiej 19/1.
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 3. Informujemy, że informacji o bieżących rekrutacjach do naszej firmy należy szukać na portalu pracuj.pl.
 4. Niniejszy formularz stworzono z myślą o osobach, które planują przekazać nam swoje CV dla potrzeb przyszłych rekrutacji.
 5. Państwa dane osobowe będą przez nas przechowywane do momentu zaistnienia możliwości uwzględnienia Państwa kandydatury w prowadzonym przez nas naborze. W przypadku braku takiej możliwości przez okres 24 miesięcy, Państwa dane zostaną usunięte.
 6. Z uwagi na to, że przez czas tego przechowywania, Państwa dane mogą utracić aktualność, przypominamy o przysługującym Państwu prawie do sprostowania dotyczących Was danych.
 7. W toku właściwego procesu rekrutacyjnego, Państwa dane będą przetwarzane w celach rekrutacji z uwzględnieniem selekcji kandydatów.
 8. Okolicznością, która uprawnia nas do przechowywania Państwa danych jest Państwa dobrowolna zgoda, którą wyrażacie wysyłając do nas CV (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 9. Okolicznością, która uzasadnia stosowanie informacji na Państwa temat do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jest konieczność podjęcia tych działań w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, który na nas ciąży (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Obowiązek ten nakłada na nas Kodeks Pracy, w art. 22¹ § 1. Wymagane przez prawo jest stosowanie następujących danych:
  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. data urodzenia;
  3. dane kontaktowe wskazane przez Państwa w CV;
  4. wykształcenie;
  5. kwalifikacje zawodowe;
  6. przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
 10. Jeżeli Państwa CV zawiera dodatkowe dane, podstawą ich stosowania jest Państwa dobrowolna zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 11. Zgodę tą wyrażacie Państwo poprzez podjęcie działania polegającego na przesłaniu do nas CV zawierającego te dodatkowe informacje.
 12. Zgody te można wycofać w dowolnym momencie pisząc e-mail na adres Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .
 13. W celu zapewnienia, że szybko usuniemy dodatkowe dane zawarte w Państwa CV, w przypadku wycofania Państwa zgody, bardzo prosimy o takie skomponowanie CV, aby te dane były oddzielone od danych wymaganych.
 14. Prosimy nie umieszczać w CV informacji o niepełnosprawności! Jeżeli wyrażacie Państwo chęć podzielenia się z nami tymi informacjami, w toku procesu rekrutacji, prosimy o ich przekazanie w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
 15. Każdemu kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, prawo do wezwania Administratora do usunięcia danych kandydata (co jest równoznaczne z rezygnacją z dalszego udziału w rekrutacji), prawo do wezwania Administratora do ograniczenia przetwarzania między innymi przez okres potrzebny na aktualizację danych, prawo do wezwania Administratora do przesłania Państwa danych do innego podmiotu, oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 16. Ponadto każdemu kandydatowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania.
 17. Dane osobowe wszystkich kandydatów, zawarte w ich CV oraz zebrane w toku rozmów kwalifikacyjnych będą przechowywane do momentu:
  1. zaistnienia technicznej możliwości uwzględnienia kandydata w prowadzonej rekrutacji, ale nigdy nie dłużej niż 24 miesiące; a następnie
  2. przez okres weryfikacji kandydatów, w faktycznym procesie rekrutacyjnym, nie dłużej niż przez 3 miesiące.
 18. Po tym czasie będą zniszczone komisyjnie, w sposób trwały i nieodwracalny.
 19. Przy realizacji procesu rekrutacji, Administrator wspiera się pomocą firm zewnętrznych świadczących usługi (należących do kategorii odbiorców):
  1. usługi poczty elektronicznej;
  2. usługi hostingu danych;
  3. usługi administracji infrastrukturą IT;
  4. podmiotu świadczącego usługę administracji i hostingu strony internetowej.
 20. W przypadku zawarcia współpracy, dane zatrudnionego kandydata będzie również procesował podmiot dostawca oprogramowania kadrowo płacowego.
 21. Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakichkolwiek decyzji.
 22. Podanie przez Państwa danych podstawowych (wymienionych powyżej, w ustępie 4) jest wymagane. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożliwość uwzględnienia Państwa kandydatury w procesie rekrutacji.
 23. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne i służy ułatwieniu nam przeprowadzenia selekcji.