EKO-PROJEKT został założony w 2006 r. w Poznaniu. Od początku działalność firmy koncentrowała się na outsourcingu środowiskowym zarówno w zakresie dokumentacji i projektów jak również bieżącej obsługi zakładów produkcyjnych.

Jako biuro konsultingowe pomagamy w uzyskaniu wszelkich pozwoleń oraz decyzji administracyjnych w ochronie środowiska dla przedsiębiorstw, ze szczególnym naciskiem na zakłady produkcyjne, jak również sporządzamy opracowania i ekspertyzy dla samorządów terytorialnych. Ponadto świadczymy pełen outsourcing w zakresie stałej obsługi firm w ochronie środowiska oraz prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego.

W 2010 r. w związku z dynamicznym rozwojem firmy, otworzyliśmy nasz nowy oddział w Warszawie.

W 2011 r. w odpowiedzi na potrzeby naszych klientów, z dotychczasowej działalności zostało wyodrębnione laboratorium badawcze akustyki środowiska.


Laboratorium świadczy usługi w zakresie pomiarów hałasu:

  • pochodzącego od zakładów przemysłowych
  • pochodzącego od dróg, linii kolejowych i tramwajowych
  • poziomu mocy akustycznej maszyn i urządzeń
  • analiz akustycznych uciążliwości zakładów przemysłowych i instalacji

Zgodnie z Ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności – Dz.U. 2010 r. Nr 138, poz. 935 z późń. zm. laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji nr AB 1321.


W 2012 r. w związku z dalszym rozwojem firmy, otworzyliśmy nasz nowy oddział w Katowicach.

W 2015 r. w związku z dalszym rozwojem firmy, otworzyliśmy nasz nowy oddział w Zielonej Górze.


Obecnie firma zatrudnia kilkunastu specjalistów, tworzących interdyscyplinarny zespół projektowo – doradczo – pomiarowy. Zatrudniamy osoby z wyższym wykształceniem kierunkowym w zakresie ochrony powietrza, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej, akustyki i ochrony przed hałasem, pól elektromagnetycznych i instrumentów finansowo – prawnych.

To co nas wyróżnia to indywidualne podejście do spraw Klienta, poprzedzone dogłębną analizą stanu formalno-prawnego oraz zaangażowanie w prowadzone sprawy.


Zapraszamy do współpracy!